Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych

Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych jest pierwszym tego typu obiektem w Europie Środkowo-Wschodniej i oferuje szereg usług badawczych, rozwojowych, edukacyjnych oraz doradczych związanych z szeroko rozumianym obszarem zagadnień dotyczących technologii identyfikacyjnych.

 

 

Laboratorium jest członkiem założycielem European EPC Business Lab Network oraz konsorcjum DASH7.

Nasze główne obszary działalności dotyczą:

 • wizyjnych oraz radiowych systemów identyfikacji, w tym technik RFID, kodów kreskowych, rozpoznawania obrazów
 • rozwiązań AIDC z użyciem RFID oraz kodów kreskowych (1D i 2D, w tym ITF, EAN-13, GS1-128, QR, DATAMATRIX, DATABAR)
 • opracowywania prototypów układów elektronicznych (w tym układów sensorycznych, lokalizacyjnych, systemów wbudowanych, itp.)
 • technologie lokalizacji obiektów (lokalnie - wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz globalnie)
 • badania urządzeń AIDC, znaczników, rozwiązań technologicznych (statyczne i dynamiczne)
 • prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii identyfikacyjnych oraz układów elektronicznych

 

USŁUGI OFEROWANE PRZEZ LABORATORIUM:

 • BADANIA STATYCZNE
  weryfikacja parametrów znaczników RFID i kodów kreskowych oraz paramtrów anten, czytników i skanerów (komora bezodbiciowa, komora GTEM)
 • BADANIA DYNAMICZNE
  testy odczytu i zapisu znaczników RFID oraz kodów kreskowych w symulowanym środowisku przemysłowym (przenośnik taśmowy)
 • WDROŻENIA I INTEGRACJE
  dobór komponentów systemów AIDC, integracje z systemami WMS i ERP, rozwiązania do druku etykiet i kodowania znaczników, oprogramowanie do identyfikacji przedmiotów (inwentaryzacja, lokalizacja, druk i kodowanie etykiet)
 • BADANIA I ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII
  nowe protokoły komunikacyjne (DASH7), platformy sprzętowo-programowe do lokalizacji obiektów (GPS, GSM, DASH7, BLE), algorytmy i systemy lokalizacyjne (lokalizacja obiektów)


 

Poprawiono: czwartek, 08, październik 2015 13:41

Odsłony: 4001

O laboratorium EPC/RFID


Funkcjonujące w Instytucie Logistyki i Magazynowania Krajowe Laboratorium EPC/RFID, oferuje badania systemów RFID zarówno w obszarach sprzętowych (czytniki/programatory, znaczniki) jak i programowych (w tym opartych o obowiązujące standardy EPCglobal) umożliwiające ich optymalny dobór, implementację oraz konfigurację.
Laboratorium jest elementem składowym Centrum Kompetencyjnego Instytutu Logistyki i Magazynowania dotyczącego technologii ADC (Centrum Kompetencyjne ADC). Przeznaczeniem Laboratorium jest promowanie, prowadzenie badań, testowanie oraz wdrażanie technologii EPC/RFID na rzecz polskich przedsiębiorstw. W ramach Centrum Kompetencyjnego badane i testowane są również dotychczasowe techniki identyfikacji optycznej poprzez kody kreskowe w standardzie Systemu GS1, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowań kodu GS1-128.

Głównym obszarem badawczym Krajowego Laboratorium EPC/RFID są innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii RFID , które spełniają wymóg stabilnej i niezawodnej pracy zarówno dla systemów identyfikacji pojedynczej jak i wielokrotnej, w ściśle określonym obszarze poprawnego funkcjonowania.
Program badań Laboratorium jest determinowany głównie poprzez planowane do realizacji projekty badawcze i rozwojowe oraz realizacje badań zleconych przez krajowych i zagranicznych producentów komponentów RFID oraz integratorów i użytkowników tej technologii.
Stworzone Krajowe Laboratorium EPC/RFID w ILiM jest pierwszym tego typu obiektem w Europie Środkowo-Wschodniej i spełnia również istotną rolę informacyjną, edukacyjną, szkoleniową oraz doradczą poprzez:

 • określanie Klientom warunków koniecznych do uzyskania zgodności z istniejącymi wymaganiami dotyczącymi EPC/RFID (łącznie z tymi wydanymi przez METRO, TESCO, Wal-Mart i innych),
 • organizację konferencji, video-konferencji oraz rozprowadzanie wśród firm materiałów informacyjnych na temat technologii EPC/RFID,
 • wsparcie w pilotowych testach, obejmujące połączenie nowej technologii z istniejącymi w firmach systemami WMS (Warehouse Management System) i ERP (Enterprise Resource Planning),
 • prowadzenie sesji szkoleniowych na temat technologii EPC/RFID i ulepszeń, które ona przyniesie po zastosowaniu w różnych sektorach, takich jak: przemysł, transport, logistyka, itp.,
 • demonstracja technologii EPC/RFID poprzez symulowanie rzeczywistych sytuacji, analizę możliwości nowej technologii i przeprowadzanie jej porównania z innymi technologiami automatycznej identyfikacji np. z technologią kodów kreskowych,
 • generowanie popytu na nową technologię wśród firm, które w sposób praktyczny docenią jej znaczenie.

Krajowe Laboratorium EPC/RFID jest także współzałożycielem międzynarodowej sieci Laboratoriów „GS1 in Europe Lab Network”, która została utworzona w celu harmonizacji oraz optymalizacji działań mających na celu opracowywanie, badanie oraz propagowanie technologii EPC/RFID w środowisku gospodarczym krajów członkowskich Unii Europejskiej. Krajowe Laboratorium EPC/RFID w ILiM jest w niej odpowiedzialne za realizację działań demonstracyjnych w kontekście współpracy partnerów łańcuchów dostaw za pośrednictwem komponentów informatycznych sieci EPCglobal.

Poprawiono: wtorek, 07, styczeń 2014 07:45

Odsłony: 3427

Projekty realizowane przez laboratorium


W obszarze technologii identyfikacyjnych (ADC):

 • BADANIA STATYCZNE - weryfikacja parametrów znaczników RFID oraz parametrów anten i czytników (komora bezodbiciowa, komora GTEM)
 • BADANIA DYNAMICZNE - testy odczytu i zapisu znaczników w symulowanym środowisku przemysłowym (przenośnik taśmowy)
 • WDROŻENIA I INTEGRACJE - dobór komponentów systemów ADC, integracje z systemami WMS i ERP, rozwiązania do druku etykiet i kodowania znaczników
 • ROZWÓJ TECHNOLOGII - algorytmy i systemy lokalizacyjne (TRACKING obiektów)

W obszarze technologii teleinformatycznych (ICT):

 • BADANIA i ROZWÓJ - nowe protokoły komunikacyjne (DASH7), platformy sprzętowo-programowe do lokalizacji obiektów (GPS, GSM, DASH7, BLE)
 • WDROŻENIA I INTEGRACJE - oprogramowanie do identyfikacji przedmiotów (inwentaryzacja, lokalizacja, druk i kodowanie etykiet) 

Poprawiono: czwartek, 08, październik 2015 14:01

Odsłony: 1300

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI


EPC/RFID, czyli Electronic Product Code/Radio Frequency IDentification, to rozwiązanie, które pozwala kontrolować przepływ towarów w łańcuchach dostaw. W celu identyfikacji wykorzystuje się specjalne układy elektroniczne przymocowane do nadzorowanych przedmiotów, dzięki którym możliwy jest zdalny (za pomocą fal radiowych) odczyt i zapis danych. Uzyskane bezprzewodowo informacje są następnie rejestrowane w specjalnych repozytoriach i udostępniane partnerom handlowym poprzez sieć internetową.
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem technologii radiowych w systemach śledzenia obiektów często natrafia jednak na przeszkody związane z małą skutecznością odczytywania informacji zapisanych w elektronicznych znacznikach RFID (ang. tags) . Częstą przyczyną tych problemów są nieprawidłowości w doborze komponentów technicznych systemów uwarunkowanych środowiskiem ich zastosowania.

Poprawiono: czwartek, 08, październik 2015 11:10

Odsłony: 2647

Prototypowanie układów elektronicznych


 

BlackBox jest zintegrowanym rozwiązaniem znajdującym zastosowanie w śledzeniu samochodów, wagonów kolejowych oraz szerokiego zakresu jednostek logistycznych. Urządzenie zapewnia obsługę sieci GSM w standardzie 3G, GPS oraz wsparcie dla układów komunikacyjnych pracujących w technologii Dash7. Istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu o dodatkowe czujniki, a także o wsparcie dla platformy sieciowej umożliwiającej akwizycję oraz przetwarzanie otrzymanych danych. W zależności od konkretnego zapotrzebowania projektowego.

System lokalizacji czasu rzeczywistego (RTLS) oparty na ultra-energooszczędnym protokole komunikacyjnym DASH7. System ten umożliwia śledzenie obiektów oznaczonych znacznikami DASH7 zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów, w których zainstalowano infrastrukturę sieciową. Znaczniki DASH7 charakteryzują się niewielkimi rozmiarami oraz wyjątkową energooszczędnością pozwalającą na pracę na jednej baterii nawet przez kilka lat. Znaczniki te mogą zostać rozszerzone o dodatkowe sensory takie jak czujniki wilgotności, temperatury, ciśnienia, światła oraz wiele innych w zależności od zastosowania.

Czytnik UHF RFID z interfejsem USB o dużych możliwościach dostosowywania do wymagań projektu – dodawania/modyfikacji funkcji na życzenie zamawiającego. Komunikacja z hostem przebiega przy użyciu protokołu USB HID lub jako wirtualny port szeregowy COM. Urządzenie pozwala na płynną modyfikację mocy w zakresie do 20dBm, a także na programowanie znaczników RFID. Czytnik pozwala na odczyt kodów EPC, TID oraz danych z banku pamięci użytkownika wykrytego znacznika. Urządzenie jest w pełni kompatybilne z większością dostępnych na rynku systemów operacyjnych, możliwe jest także jego podłączenie np. do urządzenia działającego pod kontrolą systemu Android.

 

Poprawiono: czwartek, 08, październik 2015 11:27

Odsłony: 1379

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania