Logo

O laboratorium EPC/RFID


Funkcjonujące w Instytucie Logistyki i Magazynowania Krajowe Laboratorium EPC/RFID, oferuje badania systemów RFID zarówno w obszarach sprzętowych (czytniki/programatory, znaczniki) jak i programowych (w tym opartych o obowiązujące standardy EPCglobal) umożliwiające ich optymalny dobór, implementację oraz konfigurację.
Laboratorium jest elementem składowym Centrum Kompetencyjnego Instytutu Logistyki i Magazynowania dotyczącego technologii ADC (Centrum Kompetencyjne ADC). Przeznaczeniem Laboratorium jest promowanie, prowadzenie badań, testowanie oraz wdrażanie technologii EPC/RFID na rzecz polskich przedsiębiorstw. W ramach Centrum Kompetencyjnego badane i testowane są również dotychczasowe techniki identyfikacji optycznej poprzez kody kreskowe w standardzie Systemu GS1, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowań kodu GS1-128.

Głównym obszarem badawczym Krajowego Laboratorium EPC/RFID są innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii RFID , które spełniają wymóg stabilnej i niezawodnej pracy zarówno dla systemów identyfikacji pojedynczej jak i wielokrotnej, w ściśle określonym obszarze poprawnego funkcjonowania.
Program badań Laboratorium jest determinowany głównie poprzez planowane do realizacji projekty badawcze i rozwojowe oraz realizacje badań zleconych przez krajowych i zagranicznych producentów komponentów RFID oraz integratorów i użytkowników tej technologii.
Stworzone Krajowe Laboratorium EPC/RFID w ILiM jest pierwszym tego typu obiektem w Europie Środkowo-Wschodniej i spełnia również istotną rolę informacyjną, edukacyjną, szkoleniową oraz doradczą poprzez:

Krajowe Laboratorium EPC/RFID jest także współzałożycielem międzynarodowej sieci Laboratoriów „GS1 in Europe Lab Network”, która została utworzona w celu harmonizacji oraz optymalizacji działań mających na celu opracowywanie, badanie oraz propagowanie technologii EPC/RFID w środowisku gospodarczym krajów członkowskich Unii Europejskiej. Krajowe Laboratorium EPC/RFID w ILiM jest w niej odpowiedzialne za realizację działań demonstracyjnych w kontekście współpracy partnerów łańcuchów dostaw za pośrednictwem komponentów informatycznych sieci EPCglobal.

© Instytut Logistyki i Magazynowania