Laboratorium urządzeń elektronicznych

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych

 


 
Informujemy, że mimo obiektywnych trudności związanych z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonego stanu epidemii, Laboratorium Centrum Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej Ł-ILiM niezmiennie wykonuje usługi dla Klientów w zakresie badań końcowych i inżynierskich urządzeń elektronicznych. W celu realizacji nowych wyzwań wprowadziliśmy możliwość wirtualnej obecności Klientów podczas badań jak również uelastyczniliśmy dostęp do zasobów aparaturowych. Zapraszamy!

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych CTRiEMC działające w Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu przeprowadza kompleksowe badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych oraz efektywnego wykorzystania widma elektromagnetycznego (RED).

 button opis

 


 Badania kompatybilności elektromagnetycznej:

Istotą "kompatybilności elektromagnetycznej" (EMC - electromagnetic compatibility) jest zdolność urządzeń elektrycznych lub elektronicznych do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu odporność oraz ograniczenie emisji zaburzeń nietolerowanych przez inne pracujące urządzenia. Termin "zaburzenie elektromagnetyczne" oznacza przyczynę, czyli zjawisko elektromagnetyczne, które może powodować "zakłócenie", czyli degradację pracy urządzenia. źródłem zaburzeń mogą być np. obiekty emitujące fale elektromagnetyczne w sposób niezamierzony (komputery, sprzęt AGD) jak i celowo (stacje telewizyjne i radiowe, telefony komórkowe).

 

Potencjał badawczy Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej wzbogacił się o nową komorę bezodbiciową. Została ona wykonana w nowym budynku Krajowego Centrum Innowacji w Logistyce i e-Gospodarce i umożliwi badanie urządzeń o znacznie większych gabarytach niż aktualnie. Jest ona przeznaczona do pomiarów emisji natężeń pól zaburzeń oraz do badań odporności urządzeń na pola elektromagnetyczne. Oprócz klasycznych badań EMC, komora będzie używana do rozwijania aplikacji RFID.

 

 button zakres

 


 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania