Projekty realizowane przez laboratorium


W obszarze technologii identyfikacyjnych (ADC):

  • BADANIA STATYCZNE - weryfikacja parametrów znaczników RFID oraz parametrów anten i czytników (komora bezodbiciowa, komora GTEM)
  • BADANIA DYNAMICZNE - testy odczytu i zapisu znaczników w symulowanym środowisku przemysłowym (przenośnik taśmowy)
  • WDROŻENIA I INTEGRACJE - dobór komponentów systemów ADC, integracje z systemami WMS i ERP, rozwiązania do druku etykiet i kodowania znaczników
  • ROZWÓJ TECHNOLOGII - algorytmy i systemy lokalizacyjne (TRACKING obiektów)

W obszarze technologii teleinformatycznych (ICT):

  • BADANIA i ROZWÓJ - nowe protokoły komunikacyjne (DASH7), platformy sprzętowo-programowe do lokalizacji obiektów (GPS, GSM, DASH7, BLE)
  • WDROŻENIA I INTEGRACJE - oprogramowanie do identyfikacji przedmiotów (inwentaryzacja, lokalizacja, druk i kodowanie etykiet) 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania