Łańcuchy dostaw ——— analiza i ulepszanie

Oferta rozwiązań i usług ILiM dla bezpiecznych i efektywnych przepływów towarówNasi konsultanci grafika


AudLog grafika homeKompleksowy audyt logistyczny przedsiębiorstwa ma na celu ocenę aktualnego stanu logistyki firmy oraz do uwidocznienia i wskazania ewentualnych obszarów poprawy jej efektywności. Audyt logistyczny dotyczyć może: zarządzania zapasami, transportu, magazynowania, realizacji zamówień, dystrybucji.

 

wiecej icokontakt ico

 

Ulotka:AudLog grafika ulotka mini


ProjLog-grafika-home

Centra logistyczne są zorganizowanymi węzłami sieci logistycznych skupiającymi różnorodną infrastrukturę logistyczną wykorzystywaną przez operatora świadczącego usługi logistyczne. Instytut jako ośrodek naukowo-badawczy, od ponad 15 lat prowadzi prace teoretyczne i implementacyjne w zakresie projektowania centrów logistycznych gromadząc w tym czasie zasoby wiedzy i unikalne kompetencje.

 

wiecej icokontakt ico

 

Ulotka:ProjLog grafika ulotka mini


OptProc-grafika-home

Usługa optymalizacji procesów to kompleksowy zespół działań obejmujący analizę operacyjno-ekonomiczną procesów w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw (m.in. planowania, zakupów i zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, magazynowania, zarządzania zapasami, transportu, utrzymania ruchu, sprzedaży, controllingu), zaprojektowanie zmian i ich wdrożenie oraz monitorowanie wyników i ciągłą opiekę nad doskonaleniem procesów.

 

wiecej icokontakt ico

 

Ulotka:AudLog grafika ulotka mini


 

 

 

ILiM i GS1 Polska oferują usługę Audytu traceability i recall, dzięki której firma może sprawdzić czy posiadany system traceability jest skuteczny, a także czy jego efektywność przy wycofywaniu produktów z rynku jest wystarczająca. Zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw żywności.

 

wiecej icokontakt ico

 

 


Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania