Uczestnictwo w Systemie GS1 - kody kreskowe i numery GLN

Od ponad 30 lat dobrowolne standardy GS1 umożliwiają efektywną współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami. Obecnie używane są przez ponad milion przedsiębiorstw w wielu sektorach, w tym ochrony zdrowia, transportu i logistyki, chemicznym, zaawansowanych technologii i nadal dla towarów szybko rotujących.

Badania pokazują, że wdrożenie globalnych standardów może skutkować korzyściami takimi jak:

 

 


GS1 jest międzynarodową organizacją, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży.
Standardy GS1 ułatwiają efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw obejmującymi wiele branż, poprzez unikalną identyfikację produktów, przesyłek transportowych, zasobów, lokalizacji i usług.

 button opis

 

 

Poprawiono: piątek, 06, grudzień 2019 07:07

Odsłony: 17580

Podstawowe informacje o Systemie GS1

System GS1 ma elastyczną architekturę, otwartą na zmieniające się potrzeby współpracujących przedsiębiorstw i instytucji. W jej skład wchodzą przede wszystkim:

 • system globalnych identyfikatorów GS1,
 • ustandaryzowane technologie, takie jak:
  1. automatyczna identyfikacja na podstawie kodów kreskowych i znaczników radiowych (tzw. RFID - Radio Frequency Identification),
  2. elektroniczna wymiana danych (EDI),
  3. internetowe udostępnianie danych (GS1 EPCIS),
  4. katalogi elektroniczne (sieć GDSN);
 • globalne rozwiązania organizacyjno –techniczne np. GTC (Global Traceability Standard) – globalny standard dotyczący zasad śledzenia ruchu i pochodzenia produktów, tzw. traceability, upstream – związany z rozwojem funkcjonalności telefonów komórkowych, tzw. smartfonów, w zakresie udostępniania i przekazywania danych.

Współpracując ze sobą na uzgodnionych zasadach, wyżej wskazane elementy systemu GS1 tworzą narzędzia umożliwiające realizację następujących funkcji:

 • jednoznaczną identyfikację obiektów przemieszczanych w łańcuchach dostaw,
 • automatyczne przechwytywanie i identyfikowanie danych o towarach i ładunkach przemieszczanych w łańcuchu dostaw,
 • współdzielenie się informacją o towarach i ładunkach, a także wszelkich zdarzeniach z nimi związanych, z pozostałymi uczestnikami łańcucha dostaw.

SystemGS1 grafika opis

Poprawiono: wtorek, 21, maj 2013 08:08

Odsłony: 15419

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania