Elektroniczna obsługa klienta urzędu

Dlaczego warto - korzyści dla urzędu

Wdrożenie elektronicznej obsługi Klienta przyspiesza współpracę pomiędzy Klientem i samym urzędem. Jest także obowiązkiem, wynikającym z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. KPA wskazuje bowiem możliwość załatwianie spraw w formie dokumentu elektronicznego jako jeden z wariantów z których Klient urzędu może korzystać prowadząc postępowanie.

Udostępnienie przez urząd elektronicznego kanału procedowania z wykorzystaniem rekomendowanej przez nas rządowej platformy ePUAP zapewnia:

 • realizację obowiązków ustawowych
 • gwarancja korzystania z systemu zgodnego z aktualnymi przepisami prawa
 • możliwość nieodpłatnego korzystania z wielu aplikacji na ePUAP
 • wdrożenie rozwiązań sprawdzonych i stosowanych przez większość urzędów
 • możliwość samodzielnego tworzenia e-usług
 • niski koszt wdrożenia nowych e-usług
 • brak koszów utrzymania systemu
 • brak kosztów archiwizacji dokumentów elektronicznych
 • gwarancje bezpieczeństwa danych zapewnioną przez rozwiązania ePUAP
 • postrzeganie urzędu jako nowoczesnego i otwartego
 • profesjonalna pomoc doświadczonych specjalistów
 

Zobacz ulotkę produktu:

Elektroniczna obsługa klienta urzędu ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania