Logo

Dlaczego warto - korzyści dla urzędu

Wdrożenie elektronicznej obsługi Klienta przyspiesza współpracę pomiędzy Klientem i samym urzędem. Jest także obowiązkiem, wynikającym z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. KPA wskazuje bowiem możliwość załatwianie spraw w formie dokumentu elektronicznego jako jeden z wariantów z których Klient urzędu może korzystać prowadząc postępowanie.

Udostępnienie przez urząd elektronicznego kanału procedowania z wykorzystaniem rekomendowanej przez nas rządowej platformy ePUAP zapewnia:

© Instytut Logistyki i Magazynowania