Elektroniczna obsługa klienta urzędu

Elektroniczna obsługa klienta urzędu - metodyka wdrażania


Zakres prac związanych z umożliwieniem Klientom urzędów korzystania z elektronicznej obsługi zależy od wielu czynników, między innymi poziomu przygotowania urzędu. Poszczególne kroki postępowania dostosowujemy do indywidualnie zastanej sytuacji. Stąd zachęcamy do kontaktu i niezobowiązującej rozmowy, której celem jest wspólne zrozumienie oczekiwań i   możliwości technicznych oraz ustalenie podstawowego zakresu niezbędnych do realizacji prac.

 Na tym wstępnym etapie często wskazujemy działania, które urząd może przeprowadzić samodzielnie, nie ponosząc żadnych kosztów. Udostępniamy, również bezpłatnie, dokumenty w postaci instrukcji czy szkoleń e-learning, dzięki którym, pracownicy zapoznają się z tematem elektronizacji, stosowania elektronicznych dokumentów czy też regulacjami prawnymi.

 Drugi etap związany jest bezpośrednio z realizacją ustalonych prac. W przypadku czynności prostych nasza rola może sprowadzać się do utrzymania stałego kontaktu telefonicznego z pracownikiem urzędu, podczas którego skutecznie zostanie przeprowadzonych szereg czynności przygotowawczych. W ten sposób urząd oszczędza na kosztach związane z dodatkowymi przejazdami.

 W trzecim etapie przygotowujemy niezbędne wzory, formularze i aplikacje tworzone pod kątem indywidualnych potrzeb urzędu. Czynności te mogą być zastąpione przeprowadzeniem dedykowanego warsztatu, podczas którego uczymy pracowników urzędu samodzielnego wykonywania wszelkich niezbędnych prac związanych z tym etapem.

Etap czwarty związany jest z uruchomieniem komunikacji pomiędzy stroną www urzędu i platformą ePUAP oraz przeprowadzeniem niezbędnych testów.

 Na piątym etapie prowadzimy szkolenia pracowników urzędu oddelegowanych do obsługi systemu – zarówno administratorów systemu jak i pracowników obsługujących wnioski składane przez klientów urzędu.

 Na każdym z etapów, również po zakończeniu wdrożenia, odpowiadamy na Państwa pytania, prowadzimy przeglądy funkcjonowania systemu, pomagamy w usuwaniu zdarzeń nieprzewidzianych, konsultujemy Państwa propozycje zmian oraz prac rozwojowych.

 

 

Zobacz ulotkę produktu:

Elektroniczna obsługa klienta urzędu ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania