Elektroniczna obsługa klienta urzędu

Elektroniczna obsługa klienta urzędu - podstawowe informacje


Centrum Elektronicznej Gospodarki ILiM specjalizuje się we wdrożeniu elektronicznej obsługi Klienta urzędu z wykorzystaniem rządowej platformy ePUAP.

Jesteśmy przekonani, a tym samym głęboko angażujemy się we wszelkie działania wzmacniające rozwój idei elektronizacji urzędów i obsługi Klientów urzędów. Zajmujemy się zarówno samym procesem elektronizacji procedur jak również ustalaniem standardów czy proponowaniem zmian i uproszczeń wewnętrznych w organizacji (urzędzie), jak i na szczeblu stanowienia prawa. Dlatego też wspólnie z Ministerstwem Gospodarki oraz Krajową Izbą Gospodarczą realizujemy projekt upraszczania i elektronizacji procedur administracyjnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej (UEPA).

Zachęcając do korzystania z naszego wieloletniego doświadczenia proponujemy współpracę podczas wdrażania w pełni rozwiniętej elektronicznej współpracy z Klientem urzędu.

Przykładowe, najczęściej realizowane przez nas, z tym związane zadania:

  • Uruchamianie procesu elektronicznej obsługi klienta na platformie ePUAP

- mapowanie i upraszczanie procesów przyjętych do elektronizacji,
- przygotowanie wzorów dokumentów elektronicznych spełniających wymagania platformy ePUAP,
- asysta podczas zakładania przez urząd elektronicznej skrzynki podawczej,
- wsparcie podczas publikacji wzorów dokumentów elektronicznych w Centralnym Repozytorium Dokumentów, będącym częścią platformy ePUAP
- opracowanie formularzy i aplikacji przeznaczonych do instalacji przez urząd na platformie ePUAP

  • Doradztwo w przygotowywaniu przez urząd własnych e-usług

- konsultacje przygotowanych przez urząd wzorów dokumentów
- weryfikacja opracowanych przez urząd formularzy i aplikacji

  • Warsztaty przygotowujące pracowników urzędu do samodzielnego tworzenia i zarządzania e-usługami
  • Szkolenia z techniczno-prawnych aspektów komunikacji elektronicznej w urzędzie

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania urzędów dotyczące powyższych zagadnień, jak i szerzej postrzeganych tematów e-gospodarki, e-administracji, optymalizacji procesów w urzędzie, optymalizacji obiegu dokumentów, czy organizacji archiwów.

 

Zobacz ulotkę produktu:

Elektroniczna obsługa klienta urzędu ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania