ProjMag grafika

Projektowanie magazynów i centrów dystrybucji - dlaczego z nami?

 Do głównych korzyści Klienta wynikających z realizacji  koncepcji  technologiczno-organizacyjnej magazynu, centrum dystrybucji  zaliczyć należy:

 • zaprojektowanie efektywnych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w magazynie, centrum dystrybucji wynikających ze specyfiki obrotu towarowego oraz składowanego zapasu  magazynowego,
 • zaprojektowanie efektywnych rozwiązań technologicznych transportu wewnętrznego w magazynie, centrum dystrybucyjnym,
 • racjonalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej lub dysponowanych zasobów inwestycyjnych (wskazanej działki),
 • racjonalne wykorzystanie wskazanej działki inwestycyjnej w zakresie:
  - lokalizacji obiektu magazynu, centrum dystrybucji na działce,
  - organizacji transportu zewnętrznego,
 • dobór parametrów urządzeń i wyposażenia magazynowego,
 • wskazanie wielkości i struktury zatrudnienia,
 • wskazanie potencjalnych dostawców wyposażenia magazynowego
 • wskazanie kierunków i zakresu wykorzystywania wspomagania informatycznego w procesie magazynowania w zakresie zapewnienia identyfikacji produktów i monitorowania procesów.
 • wzrost wydajności i jakości procesów magazynowych,
 • obniżenie kosztów funkcjonowania magazynu poprzez dobór racjonalnego wyposażenia oraz sposobu realizacji procesu magazynowania,
 • osiągnięcie zakładanego poziomu obsługi Klienta.

Istotną korzyścią z realizacji prac jest dobór racjonalnych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w magazynie, centrum dystrybucji wynikających ze specyfiki obrotu towarowego oraz składowanego zapasu  magazynowego.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania