Logo

Projektowanie magazynów i centrów dystrybucji - dlaczego z nami?

 Do głównych korzyści Klienta wynikających z realizacji  koncepcji  technologiczno-organizacyjnej magazynu, centrum dystrybucji  zaliczyć należy:

Istotną korzyścią z realizacji prac jest dobór racjonalnych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w magazynie, centrum dystrybucji wynikających ze specyfiki obrotu towarowego oraz składowanego zapasu  magazynowego.

© Instytut Logistyki i Magazynowania