Optymalizacja procesów przedsiębiorstw - opis rozwiązania

Mapowanie i szczegółowa analiza procesów oraz projektowanie zmian i ciągła optymalizacja wielu działań realizowanych przez przedsiębiorstwo - obsługi klienta, zakupów i zaopatrzenia, zarządzania zapasami, magazynowania, produkcji, dystrybucji, transportu, planowania i koordynacji - wynikają z potrzeby poprawy wyników finansowych, poprawy konkurencyjności produktu, czy adaptacji przedsiębiorstwa do zmian w otoczeniu rynkowym. Projektowanie efektywnych zmian uwzględnia integrację procesów w łańcuchu dostaw i wielu innych kluczowych procesów – m.in. sprzedaży, zarządzania finansami, marketingu, inwestycji, badań i rozwoju, utrzymania ruchu.
Odwzorowanie aktualnej sytuacji na mapach procesów jest wstępem do szczegółowego pomiaru obciążenia procesów (w tym przepływów materiałów i produktów, zapasów), wielowymiarowej analizy ponoszonych kosztów i wydajności zasobów oraz identyfikacji wąskich gardeł, przestojów i spiętrzeń prac czy marnotrawstwa (czasu, zasobów, materiałów, energii, itd.). Stąd optymalizacja procesów obejmuje kompleksową analizę i projektowanie zmian:

  • sourcingu, kwalifikacji dostawców, decyzji zakupowych i warunków kontraktów z dostawcami,
  • planowania zamówień i organizacji dostaw,
  • zarządzania zapasami (w tym dostosowanie poziomu, struktury i lokalizacji utrzymywanych zapasów - opcjonalnie eliminację zapasów lub ich alokację u dostawców),
  • planowania potrzeb materiałowych,
  • procesów i przepływów magazynowych oraz wymiarowania infrastruktury magazynowej,
  • planowania i organizowania procesów produkcyjnych,
  • koordynacji współpracy z podwykonawcami i outsourcingu,
  • planowania i organizowania procesów transportowych (opcjonalnie dla własnej floty transportowej – planowania tras transportowych, załadunku i przewozów),
  • planowania i organizowania procesów dystrybucji i obsługi klienta,
  • planowania i organizowania procesów transportowych (opcjonalnie dla własnej floty transportowej – planowania tras transportowych, załadunku i przewozów),

Optymalizacja procesów wykonywana w kontekście wartości przedsiębiorstwa jest ukierunkowana na przeniesienie (mapowanie) wymagań klientów i produktów przedsiębiorstwa (wg sprawdzonych metodyk eksperckich, np. VSM – Value Stream Mappping, QFD – Quality Function Deployment), na planowanie działań, przepływów i zasobów w łańcuchach zaopatrzenia, produkcji i kooperacji oraz dystrybucji na docelowe rynki.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania