ProjTrans grafika

Projektowanie i usprawnianie procesów transportowych

Wymiernymi efektami wdrożenia usprawnionych procesów transportowych mogą być:

 button korzysci

 


Transport w znaczący sposób wpływa na sprawne funkcjonowanie całego systemu logistycznego firmy oraz stanowi jeden z kluczowych elementów sieci dystrybucji. Efektywna i skuteczna organizacja procesów transportowych w przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów logistycznych oraz na podniesienie standardu obsługi Klienta.

 button opis

 


Prace w zakresie projektowania procesów transportowych są realizowane w ramach kilku etapów, na które składają się: analiza stanu istniejącego w obszarze zarządzania transportem w przedsiębiorstwie, reorganizacja procesów, wdrożenie zaprojektowanej koncepcji i opieka powdrożeniowa.

 button zakres

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania