Optymalizacja procesów przedsiębiorstw


Usługa optymalizacji to kompleksowy zespół działań obejmujący analizę operacyjno-ekonomiczną procesów w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw (m.in. planowania, zakupów i zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, magazynowania, zarządzania zapasami, transportu, utrzymania ruchu, sprzedaży, controllingu i innych), wskazanie obszarów poprawy efektywności procesów, zaprojektowanie zmian i ich wdrożenie oraz monitorowanie wyników i ciągłą opiekę nad doskonaleniem procesów wg wymagań strategii przedsiębiorstwa.

 button opis

 


Korzyści: Doświadczenia wdrożonych projektów pokazują liczne korzyści, jakie odnoszą przedsiębiorstwa, w tym m.in. redukcję kosztów działalności gospodarczej, uwolnienie zamrożonego kapitału operacyjnego i poprawę płynności finansowej, eliminację przestojów i wąskich gardeł - a tym samym wzrost przepustowości i poziomu wykorzystania zasobów (np. ludzi, maszyn, budynków), poprawę sprawności i wydajności pracy oraz przepływu materiałów i produktów w łańcuchu dostaw.

 button korzysci

 


Zakres prac: Mapowanie procesów przedsiębiorstwa i ich pomiar są podstawą oceny potencjału poprawy efektywności, analizy i rekomendacji zmian. Działania wynikają zazwyczaj z potrzeby dostosowania działań przedsiębiorstwa do zmian otoczenia rynkowego. Optymalizacja procesów przedsiębiorstw obejmuje ciąg działań adaptacji procesów i zasobów przedsiębiorstwa do celów rynkowych, finansowych i operacyjnych przedsiębiorstwa.

button zakres

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania