Optymalizacja zapasów - dlaczego warto?

Do głównych korzyści osiąganych w wyniku wdrożenia rozwiązań optymalizacji zapasów zaliczyć należy:

  • zmniejszenie wartości zapasów –o ok. 10 – 40%
  • poprawa dostępności oraz wskaźników poziomu obsługi zamówień –  średni wzrost poziomu realizacji zamówień o ok. 2 – 15 %
  • uporządkowanie procesów związanych z generowaniem zamówień poprzez, automatyzacje tego procesu oraz wdrożenie czytelnych procedur i procesów,
  • poprawa trafności prognoz – o ok. 3 – 20 % w zależności specyfiki zużycia (rotacji) asortymentów,
  • skrócenie wewnętrznego procesu generowania zamówień do dostawcy – do 50% czasu wewnętrznego,
  • zmniejszenie pomyłek związanych ze złożeniem zamówienia - dla niewłaściwego produktu w nieodpowiedniej ilości,
  • racjonalizacja przesunięć międzymagazynowych – ocena skali przesunięć międzymagazynowych i ich analiza.
  • możliwość optymalizacji czasów realizacji dostaw oraz opóźnień – poprzez analizę i monitorowanie realnych czasów dostaw,
  • wprowadzenie czytelnego systemu Monitorowania Zapasów - KPI,

Istotną korzyścią w wyniku wdrożenia optymalizacji zapasów jest dobór optymalnego systemu uzupełniania zapasów, który pozwala na zmniejszenie zapasu w przedsiębiorstwie i uwolnienie kapitału zamrożonego w zapasach nadmiernych. Dobór algorytmów zapasów minimalnych i maksymalnych odbywa się na każdym indeksie poprzez przeprowadzanie serii symulacji.

 

Zobacz ulotkę produktu:

Optymalizacja poziomu zapasów ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania