Logo

Optymalizacja zapasów - dlaczego warto?

Do głównych korzyści osiąganych w wyniku wdrożenia rozwiązań optymalizacji zapasów zaliczyć należy:

Istotną korzyścią w wyniku wdrożenia optymalizacji zapasów jest dobór optymalnego systemu uzupełniania zapasów, który pozwala na zmniejszenie zapasu w przedsiębiorstwie i uwolnienie kapitału zamrożonego w zapasach nadmiernych. Dobór algorytmów zapasów minimalnych i maksymalnych odbywa się na każdym indeksie poprzez przeprowadzanie serii symulacji.

© Instytut Logistyki i Magazynowania