Etapy realizacji - opis metodyki

Ceny egzaminów dla European Senior Logistician (od 2017)


Warunki finansowe dla certyfikatu SENIOR:

 • za przystąpienie do każdego z egzaminów w obszarze kompetencji zawodowych: 400,00 zł + 23 % VAT za każdy z egzaminów (powtarzanie lub przystąpienie do dodatkowego egzaminu wymaga ponownego wniesienia opłaty),
 • za przystąpienie do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego przed Głównym Oceniającym lub jego Zastępcą: 600,00 zł + 23 % VAT.

Uwagi:

 • Opłaty właściwe dla poszczególnych etapów procesu certyfikacji Kandydat winien wnieść najpóźniej na 3 dni przed określonym terminem egzaminu lub Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego.
 • Dojazd Kandydata na egzaminy w obszarach kompetencji zawodowych oraz Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne na koszt własny.
  Podstawa prawna - paragraf 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 453).

Najbliższe terminy egzaminów European Senior Logistician:

Dla osób, które rozpoczęły proces certyfikacji w 2017 roku lub później.

 

EGZAMINY W 2017 ROKU

 

2017-11-26 PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Customer Service

11:30

Sourcing

13:00

Business Principles

 

2017-12-03 DRUGI DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Warehousing

11:30

Transportation

13:00

Supply Chain & Logistics Design

14:30

Demand, Production and Distribution Requirements Planning

 

 

SESJA I W 2018 ROKU

 

2018-04-08 PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Customer Service

11:30

Sourcing

13:00

Business Principles

 

2018-04-15 DRUGI DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Warehousing

11:30

Transportation

13:00

Supply Chain & Logistics Design

14:30

Demand, Production and Distribution Requirements Planning

 

 

SESJA II W 2018 ROKU

 

2018-06-10 PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Customer Service

11:30

Sourcing

13:00

Business Principles

 

2018-06-17 DRUGI DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Warehousing

11:30

Transportation

13:00

Supply Chain & Logistics Design

14:30

Demand, Production and Distribution Requirements Planning

 

 

SESJA III W 2018 ROKU

 

2018-11-25 PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Customer Service

11:30

Sourcing

13:00

Business Principles

 

2018-12-02 DRUGI DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Warehousing

11:30

Transportation

13:00

Supply Chain & Logistics Design

14:30

Demand, Production and Distribution Requirements Planning

 

Uwaga:
W przypadku egzaminów "European Senior Logistician" organizowanych poza siedzibą Instytutu Logistyki i Magazynowania liczba miejsc może być ograniczona, a pierwszeństwo wg kolejności zgłoszeń.

Poprawiono: środa, 15, listopad 2017 09:24

Odsłony: 261

Zakres tematyczny dla European Senior Logistician (od 2017)


Business Principles
(Podstawy Biznesu)
[Obowiązkowy Obszar Kompetencji]

•    rozumienie wpływu finansów na utrzymanie zapasów,
•    rozumienie cyklu "cash to cash" C2C,
•    umiejętność obliczenia wartości bieżącej netto (NPV),
•    monitorowanie aktulanych kosztów w porównaniu do kosztów zawartych w budżecie,
•    przygotowywanie biznes planu,
•    rozumienie w jaki sposób definiowana jest strategia cenowa,
•    umiejętność oceny wyniku działalności,
•    podejmowanie decyzji o wyborze usług outsourcingowych,
•    karty wyników (wydajności) definiowanie i wdrożenie,
•    tworzenie właściwiej struktury organizacyjnej,
•    prezentowanie doskonałych umiejętności komunikacyjnych,
•    osiągania najwyższej wydajności, wpływanie i szkolenie innych,
•    prezentowanie myślenia strategicznego,
•    ułatwianie zmiany,
•    rozumienie zasady przywództwa,
•    rozumienie zasad zarządzania przez cele oraz oceny wyników.

Supply Chain and Logistics Design
(Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych)
[Obowiązkowy Obszar Kompetencji]

•    analizowanie łańcucha dostaw za pomocą mapowania wielkości strumienia,
•    zrozumienie wymagań do wdrożenia szczupłego i zwinnego łańcucha dostaw,
•    stosowanie technik rozwiązywania problemów,
•    wdrożenie logistyki zwrotnej,
•    rozumienie elementów modelu "Koszt do Usługi",
•    identyfikacja i wdrażanie Kluczowych Wskaźników Wydajności w łańcuchu dostaw,
•    stosowanie technik wyszczuplających w celu identyfikacji możliwych ulepszeń procesowych,
•    używanie modelowania do badania możliwych zmian w łańcuchu dostaw,
•    przeprowadzanie testów funkcjonalności oprogramowania,
•    definiowanie zakresem projektu i zarządzanie nim,
•    ustalenie struktury zarządzania projektem,
•    zrozumienie koncepcji cyklu życia zarządzania projektami,
•    stosowanie "phase-gate process" w innowacjach projektowych,
•    trenowanie menedżerów projektów,
•    stosowanie metodologii projektowej dla zarządzania projektem,
•    zarządzanie kosztami projektu,
•    zrozumienie zarządzania jakością w projekcie,
•    wdrażanie programu ciągłego doskonalenia.

Demand, Production and Distribution Requirements Planning
(Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji)
[Obowiązkowy Obszar Kompetencji]

•    usprawnianie procesu zarządzania popytem,
•    wdrażanie współpracy przy prognozowaniu,
•    rozumienie planowania push/pull (rynkowego),
•    optymalizowanie parametrów planowania dla najlepszej regulacji utrzymywanego zapasu,
•    określanie zapasu bezpieczeństwa,
•    optymalizacja Planowania Zapotrzebowania Dystrybucji (DRP),
•    rozumienie, jak dostosowywać utrzymywany poziom zapasów w odniesieniu do cyklu życia produktu,
•    identyfikowanie przyczyn występowania starych i nadmiarowych zapasów oraz umiejętność proponowania sposobów,
•    wprowadzanie zarządzania popytem oraz dostawami, umiejętność wykonania analizy scenariuszowej Planowania Sprzedaży i Operacji (S&OP) procesu,
•    rozumienie funkcjonalności narzędzi służących do optymalizacji zapasów,
•    wdrażanie procesu Zarządzania Zapasami przez Dostawcę (VMI),
•    opracowywanie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) dla zarządzania zapasami,
•    wybieranie oraz implementacja odpowiednich Systemów Informatycznych (ITS) , (np.: Zaawansowanego Systemu Planowania (APS)).

Customer Service
(Obsługa Klienta)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

•    wdrażanie Polityki Obsługi Klienta,
•    organizowanie systemu obsługi klienta,
•    definiowanie oraz wdrożenie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) w celu udoskonalania obsługi klienta,
•    wybieranie oraz implementacja odpowiednich Systemów Informatycznych (ITS) , np.: Systemu Zarządzania Relacjami z Klientem (CRM).

Sourcing
(Zaopatrzenie)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

•    przygotowywanie planów zakupów,
•    wdrażanie umów z dostawcami,
•    nawiązywanie relacjami z dostawcami i zarządzanie nimi,
•    optymalizacja strategii negocjacyjnych z wszystkimi zaangażowanymi podmiotami,
•    standaryzacja i optymalizacja operacyjnych procesów zakupowych,
•    wybór i wdrożenie narzędzi do elektronizacji procesu zakupowego ( e-Zaopatrzenie).

Warehousing
(Magazynowanie)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

•    optymalizowanie kosztów magazynowania,
•    wdrażanie programów poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
•    ulepszanie procesu przyjmowania towaru od dostawców,
•    wybór odpowiednich rozwiązań systemów składowania,
•    wdrożenie ciągłego doskonalenia (5S) w środowisku magazynowym,
•    wykonywanie oceny zarządzania ryzykiem w magazynie,
•    definiowanie oraz wdrożenie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) w celu udoskonalania operacji magazynowych,
•    rozumienie oraz wprowadzenie właściwych technologii w Magazynowaniu,
•    wybieranie oraz implementacja odpowiednich Systemów Informatycznych (ITS) , np.: Systemu Zarządzania Magazynem (WMS).

Transportation
(Transport)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

•    optymalizacja wyboru środka transportu,
•    analiza rynku przewozów towarowych i wybór właściwego przewoźnika,
•    wdrażanie umów z przewoźnikami,
•    optymalizacja harmonogramów transportowych,
•    wybór dostawców usług logistycznych,
•    projektowanie sieci dystrybucji,
•    definiowanie oraz wdrożenie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) w transporcie,
•    wybieranie oraz implementacja odpowiednich Systemów Informatycznych (ITS) , np.: Systemu Zarządzania Transportem (TMS).

      

Poprawiono: czwartek, 23, marzec 2017 11:26

Odsłony: 229

Ceny egzaminów dla certyfikatu European Junior Logistician (od 2017)


Warunki finansowe dla certyfikatu JUNIOR:

 • za przystąpienie do każdego z egzaminów w obszarze kompetencji zawodowych: 280,00 zł + 23 % VAT za każdy z egzaminów (powtarzanie lub przystąpienie do dodatkowego egzaminu wymaga ponownego wniesienia opłaty),
 • za przystąpienie do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego przed Głównym Oceniającym lub jego Zastępcą: 550,00 zł + 23 % VAT .

Uwagi:

 • Opłaty właściwe dla poszczególnych etapów procesu certyfikacji Kandydat winien wnieść najpóźniej na 3 dni przed określonym terminem egzaminu lub Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego.
 • Dojazd Kandydata na egzaminy w obszarach kompetencji zawodowych oraz Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne na koszt własny.
  Podstawa prawna - paragraf 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 453).

Najbliższe terminy egzaminów European Junior Logistician:

Dla osób, które rozpoczęły proces certyfikacji w 2017 roku lub później.

EGZAMINY W 2017 ROKU

 

2017-11-25 PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Customer Service

11:30

Demand, Production and Distribution Requirements Planning

13:00

Sourcing

14:30

Business Principles

 

2017-12-02 DRUGI DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Warehousing

11:30

Transportation

13:00

Supply Chain & Logistics Design

 

 

SESJA I W 2018 ROKU

 

2018-04-07 PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Customer Service

11:30

Demand, Production and Distribution Requirements Planning

13:00

Sourcing

14:30

Business Principles

 

2018-04-14 DRUGI DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Warehousing

11:30

Transportation

13:00

Supply Chain & Logistics Design

 

 

SESJA II W 2018 ROKU

 

2018-06-09 PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Customer Service

11:30

Demand, Production and Distribution Requirements Planning

13:00

Sourcing

14:30

Business Principles

 

2018-06-16 DRUGI DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Warehousing

11:30

Transportation

13:00

Supply Chain & Logistics Design

 

 

SESJA III W 2018 ROKU

 

2018-11-24 PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Customer Service

11:30

Demand, Production and Distribution Requirements Planning

13:00

Sourcing

14:30

Business Principles

 

2018-12-01 DRUGI DZIEŃ EGZAMINÓW

 

Miejsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: JC ILiM

 

GODZINA

ZAKRES

10:00

Warehousing

11:30

Transportation

13:00

Supply Chain & Logistics Design

 

 

Uwaga:
W przypadku egzaminów "European Junior Logistician" organizowanych poza siedzibą Instytutu Logistyki i Magazynowania liczba miejsc może być ograniczona, a pierwszeństwo wg. kolejności zgłoszeń.

 

 

Poprawiono: środa, 15, listopad 2017 09:16

Odsłony: 937

Przebieg procesu certyfikacji dla European Senior Logistician (od 2017)


Dla osób które rozpoczęły proces certyfikacji w 2017 roku lub później. Warunkiem przyznania certyfikatu "European Senior Logistician" jest uzyskanie, w przeciągu trzech lat od pierwszego zdanego egzaminu, wyniku pozytywnego z pięciu egzaminów w różnych obszarach kompetencji zawodowych, udokumentowanie odpowiedniej praktyki zawodowej oraz pozytywnej opinii Oceniającego w Końcowym Postępowaniu Kwalifikacyjnym (KPK).

I. Egzaminy w obszarach kompetencji zawodowych:

1.    trzy egzaminy obowiązkowe z:

•    Business Principles (Podstaw Biznesu),
•    Supply Chain and Logistics Design (Planowania Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych),
•    Demand, Production and Distribution Requirements Planning (Popytu, Produkcji i Planowania Wymagań Dystrybucji),

2.    dwa egzaminy, z pośród czterech, do wyboru przez kandydata:

•    Customer Service (Obsługa Klienta),
•    Sourcing (Zaopatrzenie),
•    Warehousing (Magazynowanie),
•    Transportation (Transport).

Ogólne warunki przebiegu egzaminów w poszczególnych obszarach kompetencji zawodowych:

Zestaw egzaminacyjny składa się z dwóch części:

1)       Zestawu 20 pytań mających charakter testu wyboru. Rozwiązanie polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania (jednej z pośród czterech możliwych), których zakres obejmuje cały obszar tematyczny określony w materiale pt. "Zakres wiedzy wymaganej podczas egzaminów w ramach certyfikacji logistyków na poziomie Senior”.

2)       Zestawu 4 pytań otwartych wymagających krótkiej odpowiedzi opisowej (od 1 do 1 strony formatu A4).

Dla uzyskania wyniku pozytywnego z danego egzaminu konieczne jest uzyskanie średniej oceny z obu części egzaminu 60% punktów możliwych do zdobycia. Jednakże:

UZYSKANIE OCENY NIŻSZEJ NIŻ 50%, Z KTÓREJKOLWIEK Z CZĘŚCI OZNACZA WYNIK NEGATYWNY EGZAMINU.

Całkowity czas trwania egzaminu - 90 minut.

Informację o wyniku każdego egzaminu Jednostka Certyfikująca  przedstawia w skali dwustopniowej (wynik pozytywny lub negatywny).

UWAGA!
Egzaminy mogą być prowadzone:

1)    W Instytucie Logistyki i Magazynowania (lub innej wskazanej przez Jednostkę Certyfikującą lokalizacji), zgodnie z harmonogramem, publikowanym na witrynie internetowej Jednostki Certyfikującej. Przewiduje się możliwość zdawania maksymalnie czterech egzaminów w ciągu jednego dnia.

2)     Na zakończenie szkoleń, kursów, czy warsztatów logistycznych, na wniosek ich Organizatora, po uprzednim uzgodnieniu z Jednostką Certyfikującą. W tym trybie ilość egzaminów zależy od uzgodnień pomiędzy Organizatorem szkolenia, a Jednostką Certyfikującą.

3)     Na wniosek różnych organizacji mających warunki do przeprowadzania egzaminu i pragnących zarezerwować egzamin dla swoich członków. W tym trybie mogą być prowadzone egzaminy z każdego spośród wymienionych wyżej obszarów.

II. Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne

Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne jest kierowane przez Głównego Oceniającego (lub jego Zastępcę) i obejmuje ocenę dorobku zawodowego osoby kandydata.

Warunkiem przystąpienia do procedury KPK jest:

1)       Wcześniejsze uzyskanie wyników pozytywnych z pięciu egzaminów w wymienionych w pkt. 1 obszarach kompetencji zawodowych.

2)       Posiadanie przez Kandydata przed przystąpieniem do KPK udokumentowanego, co najmniej pięcioletniego, stażu pracy na stanowiskach, których zakres obowiązków obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem logistyką. Dla kandydatów posiadających certyfikat na poziomie Junior okres ten ulega skróceniu do 3 lat.

W wyniku przebiegu KPK Oceniający może zalecić Kandydatowi wykonanie dodatkowych zadań.

W wyniku pozytywnej oceny dorobku kandydata oraz wykonanych przez niego opcjonalnych dodatkowych zadań Oceniający przygotowuje rekomendację Kandydata i wraz z dokumentacją procesu certyfikacji przekazuje ją do rozpatrzenia Komitetowi Technicznemu ds. Certyfikacji Osób przy Jednostce Certyfikującej w Instytucie Logistyki i Magazynowania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy Komitet Techniczny orzeka o przyznaniu certyfikatu. Na podstawie orzeczenia Komitetu Technicznego Kierownik Jednostki Certyfikującej podejmuje decyzję o przyznaniu Kandydatowi certyfikatu. Wręczenie certyfikatu może mieć uroczysty charakter i odbywać się w trakcie kongresów lub konferencji logistycznych organizowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania lub odbywających się pod jego patronatem.


      

 

 

 

Poprawiono: wtorek, 10, październik 2017 10:59

Odsłony: 407

Zakres tematyczny dla European Junior Logistician (od 2017)


Business Principles
(Podstawy Biznesu)
[Obowiązkowy Obszar Kompetencji]

Znajomość elementarnych zasad rachunku ekonomicznego
Zrozumienie ogólnej terminologii finansowej
Obliczanie kosztów utrzymywania zapasów
Monitorowanie terminów płatności zarówno po stronie klientów i dostawców
Zrozumienie znaczenia analizy porównawczej w zarządzaniu wydajnością
Zrozumienie związku między poprawą wyniku, a ulepszeniami łańcucha dostaw
Wykorzystanie 4P w planach marketingowych
Planowanie ścieżek kariery (własnej i zarządzanego zespołu)
Zrozumienie zasad zarządzania zmianami
Udział w zespołach wielofunkcyjnych
Dobre umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie
Zdolność do podejmowania decyzji
Spotkania zarządu
Kierowanie zespołem

Supply Chain and Logistics Design
(Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych)
[Obowiązkowy Obszar Kompetencji]

Zrozumienie konieczności kompromisów w łańcuchu dostaw (ang. trade-off)
Opis łańcucha wartości
Zrozumienie wpływu zmienności popytu na łańcuch dostaw
Zrozumienie podstaw koncepcji szczupłego zarządzania (ang. lean)
Zrozumienie w jaki sposób obliczać całkowite koszty łańcucha dostaw
Umiejętność posługiwania się Systemem Zarządzania Jakością
Używanie scenariuszy biznesowych
Zrozumienie różnych typów informacji (danych), używanych przez organizację
Zrozumienie procesowych modeli referencyjnych 
Utrzymanie/Obsługa dokumentacji procesowej
Zrozumienie narzędzi do zarządzania projektami

Demand, Production and Distribution Requirements Planning
(Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

• Wykorzystywanie modeli uzupełniania zapasów
• Tworzenie i obsługa/utrzymywanie
• Bill of Materials (BOM) i Bill of Labour (BOL)
• Obliczanie i tworzenie raportów dla rotacji zapasu lub pokrycia (tygodniowego)
• Zrozumienie raportów starzenia się zapasów
• Alokacja dostępnych zapasów do zamówień
• Użycie analizy ABC w różnych modelach zarządzania zapasami
• Użycie metod prognozowania do tworzenia prognoz popytu
• Zrozumienie koncepcji Available to Promise (ATP)
• Zrozumienie różnych technik planowania
• Zrozumienie różnych strategii optymalizacji zapasów
• Rozumienie funkcjonalności systemów planowania

Customer Service
(Obsługa Klienta)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

• Obliczania całkowitego czasu dostawy w łańcuchu dostaw
• Zrozumienie procedur obsługi klienta
• Wykorzystywanie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) do pomiaru Poziomu Obsługi Klienta
• Zrozumienie wielokanałowej komunikacji z klientem
• Zrozumienie kluczowych funkcji Systemów Zarządzania Relacjami z Klientem (CRM)

Sourcing
(Zaopatrzenie)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

• Umiejętność opisania procedur obejmujących cykl procesu zamówień
• Wspieranie analizy rynku dostaw
• Umiejętność opisania różnych podejść do kwestii zaopatrzenia
• Zrozumienie procesu oceny i wyboru dostawców
• Zrozumienie procesu negocjacji
• Wykorzystywanie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) do pomiaru wyników dostawcy
• Umiejętność opisania w jakim celu certyfikuje się dostawcę i etapy procesu
• Zrozumienie funkcjonalności Systemów Zamówienia Elektronicznych

Warehousing
(Magazynowanie)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

• Zrozumienie najważniejszych wyzwań w zarządzaniu magazynem
• Posiadanie szczegółowej wiedzy odnośnie procesów magazynowych
• Zrozumienie różnych strategii kompletacji
• Zrozumienie różnych metod kompletacji
• Dobór odpowiedniego wyposażenia magazynowego
• Zrozumienie zasad projektowania systemów magazynowych
• Organizowanie inwentaryzacji zapasu magazynowego
• Optymalizacja sposobu pakowania towarów przed wysyłką
• Zrozumienie następstw składowania materiałów niebezpiecznych
• Zrozumienie roli dostawców usług logistycznych
• Wdrażanie procedur bezpieczeństwa w magazynie
• Zrozumienie funkcjonalności Systemu Zarządzania Magazynem (WMS)

Transportation
(Transport)
[Obszar Kompetencji do Wyboru przez Kandydata]

• Umiejętność opisania procesu wysyłki
• Zarządzanie drogą i czasem w transporcie
• Umiejętność opisania procesu dostarczenia
• Codzienne zarządzanie operacjami przesyłki
• Rozumienie kluczowych elementów kosztów transportu
• Rozumienie europejskiej polityki transportowej, ustawodawstwa i procedur
• Zrozumienie następstw transportowania materiałów niebezpiecznych
• Zrozumienie funkcjonalności Systemu Zarządzania Transportem (TMS)

Poprawiono: poniedziałek, 09, październik 2017 11:23

Odsłony: 793

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania