Etapy realizacji - opis metodyki

Wspieramy inicjatywy klastrowe w Wielkopolsce!

Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM), będący  instytutem badawczym, sklasyfikowanym w jednej z najwyższych kategorii A, zaprasza do współpracy poprzez realizację usługi doradczej dla firm chcących utworzyć klaster, bądź dla już istniejących klastrów i przedsiębiorstw w nich zrzeszonych.

ILiM oferuje wsparcie i działania koordynacyjne w przygotowaniu i złożeniu wniosków w ramach programów krajowych i unijnych, pomaga w wyszukiwaniu partnerów ze świata nauki, wskazuje aktualnie realizowane granty i przyznane patenty z wybranej branży. Realizuje prace badawcze, organizuje warsztaty na rzecz wdrożenia nowego produktu na rynek, pokazuje ścieżki rozwoju produktu z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, w tym technologii mobilnych. Tworzy wewnętrzne narzędzie komunikacyjne dla klastrów, stanowiące również platformę współpracy między klastrami.

Oferujemy doradztwo w następującycm zakresie:

Identyfikacja stanu obecnego wybranej branży:

  • Identyfikacja problemów i potrzeb;
  • Analiza  procesów biznesowych;

Analiza i prezentacja modeli współdziałania:

  • Określenie współpracy pomiędzy biznesem i nauką;
  • Analiza i przedstawienie procesu tworzenia klastra jako I fazy inicjatywy klastrowej;
  • Wskazanie kierunków rozwoju w wybranej branży - przedstawienie II fazy rozwoju klastra dojrzałego;
  • Wskazanie kompleksowego systemu komunikacyjnego zorientowanego na inicjatywy klastrowe;
  • Wskazanie dobrych praktyk - przybliżenie potencjalnych korzyści wynikających z realizacji wspólnie podejmowanych działań;

Prezentacja modeli finansowych
Przedstawienie programów finansujących pod kontem wybranego klastra, bądź tworzącego się powiązania kooperacyjnego.


ILiM  jest Koordynatorem Wielkopolskiego Centrum Klasteringu (WCK), którego Grupę Inicjatywną tworzy 38 różnych przedstawicieli wielkopolskiego środowiska społeczno-gospodarczego.
Więcej informacji na temat WCK znajdziesz na stronie: www.wielkopolskiklastering.pl

Zapraszamy do współpracy !

Poprawiono: środa, 28, listopad 2012 11:32

Odsłony: 3047

 

Zobacz ulotkę produktu:

Optymalizacja poziomu zapasów ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania