Etapy realizacji - opis metodyki

Upraszczanie procedur administracyjnych

Analiza i uproszczenie procedur organów administracji publicznej jest produktem Instytutu Logistyki i Magazynowania mającym na celu przygotowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających optymalizację  czynności podejmowanych przez te organy przy wykonywaniu zadań własnych i zleconych. Podstawowymi celem prac jest uproszczenie procedur istniejących wewnątrz urzędu oraz optymalne wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.wiecej ico

 


Korzyści:

 • usprawnienie realizacji procedur administracyjnych;
 • elektronizacja procedur wewnętrznych, a także realizowanych dla klientów zewnętrznych organów administracji publicznej;
 • zmniejszenie kosztów realizacji procedur administracyjnych;
 • optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich;
 • poprawa wizerunku administracji publicznej.Potencjalne korzyści dla Klienta z realizacji prac jest zaprojektowanie efektywnych rozwiązań.wiecej ico

Poprawiono: niedziela, 09, grudzień 2012 14:05

Odsłony: 1666

Upraszczanie prcedur administracyjnych - o usłudze

Analiza i uproszczenie procedur organów administracji publicznej jest produktem Instytutu Logistyki i Magazynowania mającym na celu przygotowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających optymalizację  czynności podejmowanych przez te organy przy wykonywaniu zadań własnych i zleconych.

Cel:

 • uproszczenie procedur istniejących wewnątrz urzędu;
 • jak najbardziej optymalne wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Podstawowy zakres prac:

 • Identyfikacja i audyt procesów wewnętrznych organów administracji publicznej związanych z realizacją procedur administracyjnych, na podstawie danych historycznych.
 • Zamodelowanie i optymalizacja procesów na podstawie przeprowadzonej symulacji.
 • Przygotowanie rozwiązań, które zoptymalizują realizację procedur przez organy administracji publicznej poprzez ich: standaryzację, uproszczenie oraz elektronizację.
 • Przygotowanie zmian statutów oraz regulaminów  wewnętrznych  sankcjonujących realizację procedur wewnętrznych.
 • Przyjęcie i wdrożenie zmian technologicznych.
 • Przygotowanie mechanizmów kontrolnych.
 • Pomoc przy wdrażaniu wyżej wymienionych rozwiązań.

Poprawiono: czwartek, 29, listopad 2012 09:54

Odsłony: 667

Upraszczanie procedur administracyjnych - korzyści

Korzyści:

 • usprawnienie realizacji procedur administracyjnych,
 • elektronizacja procedur wewnętrznych, a także realizowanych dla klientów zewnętrznych organów administracji publicznej,
 • zmniejszenie kosztów realizacji procedur administracyjnych,
 • optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich,
 • poprawa wizerunku administracji publicznej.

Poprawiono: czwartek, 29, listopad 2012 09:53

Odsłony: 651

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania