Etapy realizacji - opis metodyki

Racjonalizacja gospodarki paletami

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z nieszczelności systemu obrotu paletami typu EUR, z którego ubywają dobre palety zastępowane podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań. Stwarza to konieczność zakupu nowych palet EUR, których ceny systematycznie rosną, przez co nakłady ponoszone przez firmy na ich zakup są coraz większe. Dodatkowo, w listopadzie 2007 roku weszła w życie znowelizowana ustawa - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2007 nr 136 poz. 958). W myśl nowego brzmienia ustawy, karane sankcjami grzywny bądź nawet pozbawienia wolności jest nie tylko wprowadzanie do obrotu, ale także sam obrót podrobionymi paletami EUR. Celem prac doradczych jest opracowanie systemu obrotu paletami ograniczającego wielkość strat ponoszonych przez ich użytkowników.
PROPONOWANE DZIAŁANIA:
1. Analiza stanu istniejącego w zakresie gospodarki paletami w Przedsiębiorstwie
przegląd procesów przyjęcia, wydania towarów,
analiza systemu rozliczeń i wymiany palet,
przegląd stosowanych procedur, instrukcji itp.

2. Konsultacje
Podczas konsultacji omówione zostaną wyniki przeprowadzonych analiz - ze szczególnym nastawieniem na omówienie problemów i źródeł ich występowania oraz propozycji zmian i usprawnień w zakresie gospodarki paletami w Przedsiębiorstwie.

3. Warsztaty robocze dla pracowników
Część teoretyczna:
Charakterystyka najpopularniejszych i najczęściej występujących w obrocie typów palet (omówienie cech charakterystycznych, oznakowania, itp.),
Co to jest paleta EUR (źródła definicji, charakterystyka, cechy typowe),
Gospodarka paletowa w Polsce – przedstawienie różnych systemów wymiany palet (palety własne, poole zewnętrzne/usługowe),
Najważniejsze wymogi i przepisy prawne oraz zwyczaje rynkowe dotyczące obrotu paletami (w szczególności paletami EUR),
Dokumenty występujące podczas obrotu paletami (wzory procedur, instrukcji, kart rozliczeniowych itp.),
Najczęstsze problemy związane z gospodarką paletami w przedsiębiorstwach (definicja poprawnej palety EUR, omówienie dopuszczalnych uszkodzeń, omówienie wad palet EUR dyskwalifikujących je z obiegu; przedstawienie praktycznego narzędzia – „kart oceny palet ECR Polska”),
Proponowane praktyczne rozwiązania „problemu podrabianych palet EUR”.
Część praktyczna:
Analiza przypadków w magazynie Klienta
Praktyczne ćwiczenia i wskazówki w szybkiej ocenie i identyfikacji palet naruszających przepisy.

Poprawiono: wtorek, 01, lipiec 2014 11:42

Odsłony: 4279

 

Zobacz ulotkę produktu:

Optymalizacja poziomu zapasów ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania