Etapy realizacji - opis metodyki

Duży bon na innowacje to program skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, prowadzących działalność produkcyjną na terenie Polski. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.


Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wsparcie w ramach Programu stanowi pomoc de minimis. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa do dnia 28 czerwca 2013 r. do godz. 16.30 lub do wyczerpania alokacji.

Szczegóły konkursu na stronie internetowej PARPu.

 

Zobacz ulotkę produktu:

Optymalizacja poziomu zapasów ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania