Etapy realizacji - opis metodyki

Weryfikacja jakości kodów kreskowych

Poprawnie zaprojektowana etykieta to:

 button korzysci

 


Weryfikacja kodów kreskowych polega na obiektywnej ocenie dostarczonych kodów kreskowych za pomocą specjalistycznych urządzeń wraz z sugerowanym sposobem usunięcia błędów. Istnieje również możliwość konsultacji z osobą weryfikującą jakość kodów. Ocena etykiet dotyczy poprawności merytorycznej i zgodności ze standardami globalnymi oraz wymaganiami odbiorców. Weryfikacja obejmuje również kontrolę spójności z wymogami technicznymi, w tym poprawności jakości wydruku kodu kreskowego.

 button opis

 


Ile kosztuje weryfikacja dla uczestników systemu GS1?

Dla firm będących uczestnikami systemu GS1:

 • pierwsze 2 kody kreskowe, o różnych numerach GTIN, w danym roku kalendarzowym weryfikowane są bezpłatnie
 • weryfikacja powyżej 2 kodów - 80 PLN + VAT/ za kod
 • weryfikacja projektu kodu (pliki pdf) - 40 PLN + VAT/ za kod

Dla firm niebędących uczestnikami systemu GS1:

 • weryfikacja kodów kreskowych – 80 PLN+ VAT/ za kod
 • weryfikacja projektu kodu (pliki pdf) - 40 PLN + VAT/ za kod

Ile kosztuje weryfikacja merytoryczno-techniczna etykiety logistycznej?

 • Weryfikacja merytoryczna i techniczna etykiety logistycznej GS1: pozytywna / negatywna bez uwag i bez konsultacji  – 100 PLN+ VAT/ za etykietę
 • Weryfikacja merytoryczna i techniczna etykiety logistycznej GS1 według standardowego raportu GS1 (bez konsultacji) Efekt – raport -  300 PLN + VAT/ za etykietę
 • Weryfikacja merytoryczna i techniczna etykiety logistycznej GS1 według standardowego raportu GS1 plus konsultacje (bez wyjazdu do klienta) - 1000 PLN + VAT/ za etykietę

 button wiecej

 

Poprawiono: poniedziałek, 14, grudzień 2015 10:45

Odsłony: 3098

Dlaczego warto przeprowadzić weryfikować jakość kodów kreskowych?

Weryfikacja oznaczeń kodowych przed ich wykorzystaniem we współpracy z partnerami handlowymi pozwoli  na osiągnięcie wymiernych korzyści w postaci:

 • obiektywnej oceny jakości kodów kreskowych dokonanej przy pomocy specjalistycznych urządzeń
 • pewności, że stosowane kody kreskowe są odpowiedniej jakości i są zgodne z wymaganiami norm
 • wyeliminowania reklamacji z powodu niepoprawnej jakości kodu kreskowego
 • dowodu dla odbiorcy produktu, że kod kreskowy umieszczony na produkcie będzie odczytywany przez jego czytniki kodów kreskowych
 • możliwości szybkiego usunięcia ewentualnych błędów na podstawie szczegółowej opinii naszych specjalistów

Poprawiono: czwartek, 24, październik 2013 03:32

Odsłony: 866

Cennik usług weryfikacji kodów kreskowych i etykiet logistycznych

Ile kosztuje weryfikacja dla uczestników systemu GS1?

Dla firm będących uczestnikami systemu GS1:

 • pierwsze 2 kody kreskowe, o różnych numerach GTIN, w danym roku kalendarzowym weryfikowane są bezpłatnie
 • weryfikacja powyżej 2 kodów - 80 PLN + VAT/ za kod
 • weryfikacja projektu kodu (pliki pdf) - 40 PLN + VAT/ za kod

Dla firm niebędących uczestnikami systemu GS1:

 • weryfikacja kodów kreskowych – 80 PLN+ VAT/ za kod
 • weryfikacja projektu kodu (pliki pdf) - 40 PLN + VAT/ za kod

Ile kosztuje weryfikacja merytoryczno-techniczna etykiety logistycznej?

 • Weryfikacja merytoryczna i techniczna etykiety logistycznej GS1: pozytywna / negatywna bez uwag i bez konsultacji  – 100 PLN+ VAT/ za etykietę
 • Weryfikacja merytoryczna i techniczna etykiety logistycznej GS1 według standardowego raportu GS1 (bez konsultacji) Efekt – raport -  300 PLN + VAT/ za etykietę
 • Weryfikacja merytoryczna i techniczna etykiety logistycznej GS1 według standardowego raportu GS1 plus konsultacje (bez wyjazdu do klienta) - 1000 PLN + VAT/ za etykietę

 

Poprawiono: poniedziałek, 14, grudzień 2015 10:45

Odsłony: 1171

Podstawowe informacje o usłudze weryfikacji kodów kreskowych

Weryfikacja kodów polega na obiektywnej ocenie dostarczonych kodów kreskowych za pomocą specjalistycznych urządzeń wraz z sugerowanym sposobem usunięcia błędów. Istnieje również możliwość konsultacji z osobą weryfikującą jakość kodów. Ocena etykiet dotyczy poprawności merytorycznej i zgodności ze standardami globalnymi oraz wymaganiami odbiorców. Weryfikacja obejmuje również kontrolę spójności z wymogami technicznymi, w tym poprawności jakości wydruku kodu kreskowego. Metoda ANSI, którą posługujemy się w czasie badania  jest nową metodą weryfikacji jakości kodów kreskowych poddana standaryzacji. Pozwala to porównywać wyniki uzyskane na weryfikatorach różnych firm a uzyskane wyniki są ściśle zdefiniowane i wiarygodne.  Parametry, którymi posługuje się metoda ANSI, służą nie tylko do oceny jakości kodów kreskowych, ale pozwalają również na określenie przyczyny pogorszenia jakości kodu.

Każda z firm przesyłając do ILiM próbki kodów otrzymuje:

 • raport z oceny kod
 • wskazówki dotyczące ewentualnych zmian jakie należy wprowadzić w projekcie kodu aby spełniał on wymagani norm i sieci
 • możliwość telefonicznych konsultacji w zakresie przesłanych próbek

Weryfikacja polega na obiektywnej ocenie dostarczonych kodów kreskowych za pomocą specjalistycznych urządzeń wraz z sugerowanym sposobem usunięcia błędów. Istnieje również możliwość konsultacji z osobą weryfikującą jakość kodów. Ocena etykiet logistycznych dotyczy poprawności merytorycznej i zgodności ze standardami globalnymi oraz wymaganiami odbiorców. Weryfikacja obejmuje również kontrolę spójności z wymogami technicznymi, w tym poprawności jakości wydruku kodu kreskowego.

Poprawiono: piątek, 25, październik 2013 13:12

Odsłony: 691

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania