Etap II optymalizacji zapasów - koncepcja reorganizacji

W Etapie II zakładamy realizację następujących zadań:
Zadanie 1. Opracowanie algorytmów i procesu prognozowania wielkości popytu dla poszczególnych pozycji asortymentowych.
Zadanie 2. Opracowanie koncepcji systemu uzupełniania zapasów .

Prace koncepcyjne skupiają się głównie na procesach związanych z prognozowaniem sprzedaży oraz generowaniem propozycji zakupów.

 

Zobacz ulotkę produktu:

Optymalizacja poziomu zapasów ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania