Optymalizacja zapasów - rozwiązanie które się opłaca

Dlaczego warto?
Zapasy stanowią istotną składową aktywów obrotowych, ich optymalizacja zwiększa  zyski oraz rentowność przedsiębiorstwa.
Wdrożenie naszych rozwiązań pozwoli na:

 button korzysci

 


Realizacja optymalizacji zapasów jest możliwa poprzez usprawnienie procesów zarządzania zapasami, prowadząc jednocześnie do obniżenia poziomu zapasów i poprawy ich struktury, a dzięki temu do uwolnienia kapitału zamrożonego w utrzymywanych zapasach. Pozwala to na zapewnienie wymaganego poziomu dostępności zapasu (poziomu obsługi) przy oszczędnym inwestowaniu. Ma to szczególne znaczenie dla obsługi popytu o dużej zmienności.

 button opis

 


Podstawowe cele oraz zakres planowanych prac:
Celem prac projektowych jest diagnoza stanu istniejącego w obszarze zarządzania zapasami oraz wypracowanie docelowej koncepcji funkcjonowania gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie.  

button zakres

 

 

Zobacz ulotkę produktu:

Optymalizacja poziomu zapasów ulotka

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania