EDUPak grafika

Logistyczny Pakiet Edukacyjny - ePL.EDU

Wersja edukacyjna Elektronicznej Platformy Logistycznej


System do zarządzania zapasami MonZa Edu to oprogramowanie posiadające wiele funkcji, umożliwiających wykonanie szczegółowych analiz danych. Zakres analiz obejmuje klasyfikację asortymentu oraz analizę zapasów. Dodatkowo MonZa Edu pozwala na wygenerowanie przejrzystych wykresów oraz tabel, na podstawie których można w łatwy sposób prezentować wyniki analiz. Elektroniczna Platforma Logistyczna  (ePL Edu) to jest  dostępna  poprzez przeglądarkę internetową, a więc  można z niej korzystać  z dowolnego miejsca. Dzięki ePL Edu uczniowie przeprowadzają   symulację   działań  przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym:   budować  sieci powiązań logistycznych i optymalizować  łańcuch dostaw. Dodatkowym atutem ePL Edu jest moduł controlingowy, który pozwala na monitorowanie  opłacalności naszych działań biznesowych prowadzonych na platformie.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania