Logo

Logistyczny pakiet edukacyjny - dlaczego warto?

Decydując się na korzystanie z pakietu rozwiązań edukacyjnych, uczniowie i kadra dydaktyczna otrzymują dostęp do najnowszych, sprawdzonych  w gospodarce rozwiązań informatyczno–dydaktycznych. Dzięki wykorzystaniu  oprogramowania podczas zajęć uczniowie nie tylko  poznają  zasady działania programów informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach, ale również  uczą się ich obsługi.  Zajęcia prowadzone przy użyciu komputerów oraz oferowanych przez nas systemów są ciekawe oraz dynamiczne. Dodatkowym atutem przemawiającym za stosowaniem pakietu Edu są przygotowane specjalne podręczniki dla nauczycieli, które pomagają w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć.


Wybierając rozwiązanie edukacyjne ILiM, wybierasz wiedzę oraz praktyczne doświadczenie naszych konsultantów.

© Instytut Logistyki i Magazynowania