Optymalizacja procesów biznesowych - opis rozwiązania


Optymalizacja procesów biznesowych przy użyciu standardu BPMN 2.0. jest podstawowym produktem Centrum Doskonałości Procesowej (CDP) w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Produkt ten pozwala prawidłowo odwzorować procesy zachodzące w organizacji, poprzez analizę wykonywanych czynności, czasów ich trwania, zdarzeń oraz wykorzystanych zasobów. Dzięki temu możliwe jest szybkie i precyzyjne wykrycie obszarów potencjalnych usprawnień, a w konsekwencji zastosowanie działań korygujących, pozwalających opracować docelowy model funkcjonowania procesu. Najczęściej skutkuje to obniżeniem kosztów działalności, eliminacją „wąskich gardeł”, jak również poprawą wydajności pracy oraz ogólnej sprawności działania systemu.

Co robimy?
Optymalizujemy procesy biznesowe przy użyciu standardu BPMN 2.0, który pozwala prawidłowo odwzorować procesy zachodzące w organizacji.

W jaki sposób?
Poprzez analizę wykonywanych czynności, czasów ich trwania, zdarzeń, oraz wykorzystanych zasobów.

 

 

 

 

 

 

 

Co nam to daje?
Umożliwia szybkie i precyzyjne wykrycie obszarów potencjalnych usprawnień, a w konsekwencji zastosowanie działań korygujących, pozwalających opracować docelowy model funkcjonowania organizacji. Warto dodać, że analiza i optymalizacja procesów biznesowych, opiera się na zasadzie ciągłego doskonalenia.

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania