Logo

Dlaczego warto przeprowadzić audyt logistyczny przedsiębiorstwa?


 

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa powinien zgodnie z jego celem, wskazać metody redukcji kosztów logistyki na podstawie rekomendowanych działań. Potencjalne korzyści
z realizacji audytu to:

W wyniku realizacji audytu logistycznego przedsiębiorstwa otrzymają Państwo informacje o funkcjonowaniu danego obszaru i jego wpływu na całość logistyki:

1. Obszar magazynowania:

2. Obszar zarządzania zapasami:

3. Obszar transportu:

 

Najbardziej wskazane i dające strategiczne rezultaty jest szerokie spojrzenie na całość działania logistyki przedsiębiorstwa, poprzez audyt sieci dystrybucji obejmujący, poza wymienionymi powyżej obszarami logistyki przedsiębiorstw, także ich wzajemne korelacje oraz ponad obszarowe spojrzenie na całą sieć powiązań w łańcuchu dostaw.

Każde ze proponowanych usprawnień ma jednak jeden podstawowy cel – redukcję kosztów operacyjnych logistyki oraz wielkości kapitału zamrożonego w zapasie, oczywiście przy zachowaniu lub poprawie efektywność procesów logistycznych i poziomu obsługi klienta.

Poprawny audyt logistyczny nie tylko wskazuje możliwe zmiany, szacunkowo bilansuje także konieczne nakłady i osiągane rezultaty ich wprowadzenia. Dla decydentów audytowanego przedsiębiorstwa informacje te stanowią podstawę do wykonania szczegółowych analiz i racjonalnego zarządzania ewentualnymi zmianami.

© Instytut Logistyki i Magazynowania