Projektowanie centrów logistycznych - korzyści

W wyniku realizacji prac Klient otrzyma:

  • niezbędna wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania centrum logistycznego,
  • informacje na temat możliwych i źródeł finansowania inwestycji,
  • ocenę zagrożeń przy realizacji inwestycji,
  • projekt racjonalnego wykorzystania dostępnych lub dysponowanych zasobów inwestycyjnych,
  • ocenę efektywności finansowej przedsięwzięcia,
  • informacje dotyczące możliwego wsparcia ze strony władz samorządowych.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

           

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania