Projektowanie centrów logistycznych - o usłudze

Powodzenie inwestycji związanych z budową centrum logistycznego wymaga dobrego rozpoznania:

  •  popytu na usługi logistyczne,
  •  otoczenia konkurencyjnego,
  •  dostępności wielogałęziowej infrastruktury transportowej,
  •  potencjału gospodarczego obszaru oddziaływania centrum,
  •  wpływu przyszłej inwestycji na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowisko naturalne.

 

Projektowanie centrów logistycznych jest usługą konsultingową służącą do wskazania Klientowi:

  • rozwiązań technologiczno-organizacyjnych i prawnych powstania i funkcjonowania centrum logistycznego,
  • lokalizacji centrum logistycznego,
  • określenia wielkości popytu na usługi świadczone w centrum logistycznym,
  • efektywności finansowej inwestycji.

 

Realizacja prac przy projektowaniu centrów logistycznych jest prowadzona w oparciu
o wypracowaną w ILiM metodykę oraz posiadane narzędzia informatyczne wspierające prace konsultantów.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania