ProjMag grafika

Projektowanie magazynów i centrów dystrybucji - podstawowe informacje

Projektowanie magazynów, centrów dystrybucyjnych to produkt konsultingowy służący do wskazania Klientowi rozwiązań technologiczno-organizacyjnych magazynu, centrum dystrybucji najbardziej efektywnych pod względem kosztowym. Opierając się na maksymie „...Klient wie co, my wiemy jak...” nakreślamy cele i efekty prac takie jak:

 • obniżenie kosztów magazynowania,
 • optymalne wykorzystanie
  (przestrzeni magazynu, infrastruktury technicznej, zasobów ludzkich),
 • szybka i bezbłędna realizacja zleceń Klientów,
 • zapewnienie zakładanego poziomu obsługi Klienta,
 • identyfikacja produktów w magazynie, monitorowanie przebiegu procesu magazynowania.

Wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania dokonujemy w oparciu o analizę wielokryterialną, przy czym wyboru wariantu dokonujemy wspólnie z Klientem o zdefiniowanie kryteria wyboru.

Na rysunku poniżej przedstawiono kroki metodyczne prowadzenia prac.

 

Usługa „Projektowanie magazynów, centrów dystrybucyjnych”, dotyczy magazynów  dowolnego przeznaczenia:

 • przemysłowych (surowców, półfabrykatów, opakowań, wyrobów gotowych, materiałów do utrzymania ruchu, itp),
 • dystrybucyjnych (handlowych),
 • przeładunkowych (cross-dockingowych),
 • dla dowolnych branż oraz różnych form własności.

W trakcie realizacji prac wykorzystujemy:

 • sprawdzone wewnętrzne metodyki ILiM,
 • autorskie programy informatyczne w aplikacjach,
 • dostępne aplikacje informatyczne:
 • MS Access,
 • MS Excel,
 • AutoCAD ,
 • wiedzę i bogate doświadczenie naszych specjalistów.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania