Logo

Projektowanie magazynów i centrów dystrybucji - podstawowe informacje

Projektowanie magazynów, centrów dystrybucyjnych to produkt konsultingowy służący do wskazania Klientowi rozwiązań technologiczno-organizacyjnych magazynu, centrum dystrybucji najbardziej efektywnych pod względem kosztowym. Opierając się na maksymie „...Klient wie co, my wiemy jak...” nakreślamy cele i efekty prac takie jak:

Wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania dokonujemy w oparciu o analizę wielokryterialną, przy czym wyboru wariantu dokonujemy wspólnie z Klientem o zdefiniowanie kryteria wyboru.

Na rysunku poniżej przedstawiono kroki metodyczne prowadzenia prac.

 

Usługa „Projektowanie magazynów, centrów dystrybucyjnych”, dotyczy magazynów  dowolnego przeznaczenia:

W trakcie realizacji prac wykorzystujemy:

© Instytut Logistyki i Magazynowania