ProjMag grafika

Projektowanie magazynów i centrów dystrybucji - wybrane referencje


Sanpol Sp. z o.o.
Koncepcja rozbudowy magazynuJanmar Centrum Sp. z o.o.
Koncepcja innowacji organizacyjnej i technologicznej w magazynie automatycznym


SpeedUp IQbator Sp. z o.o.
Koncepcja magazynu usługowego obsługującego sklepy internetowe


  Tryumf Sp. z o.o.
Koncepcja usprawnienia i rozbudowy magazynu. Ocena infrastruktury magazynowej


  BMP Sp. z o.o.
Usprawnienie przepływów materiałowych oraz audyt opakowań w magazynie


Logit Spółka Jawna
KBadanie kosztów magazynowania w firmach sektora MSPHolkap Sp. z o.o.
Koncepcja technologiczna portalu nowoczesnych usług logistycznych


Holkap Sp. z o.o.
Koncepcja technologiczno-organizacyjna magazynuPolpharma logo 40Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
Koncepcja reorganizacji strefy kompletacji w magazynie wysokigo składowania

Kontrast logo 20Przedsiębiorstwo KONTRAST Krzysztof Koc
Koncepcja zagospodarownia Centrum Logistycznego wraz z analizą efektywności finansowej inwestycji

Unirol logo 60PW UNIROL Spółka Jawna
Opracowanie koncepcji procesów magazynowych w zakresie przyjęć, składownia, kompletacji i wydań wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wkół magazynu wyrobów gotowych 

Luvena logo 40Zakłady Chemiczne "Luboń" Sp. z o.o.
Prace projektowe w zakresie identyfikacji potoków towarowych, oceny rynku usług magazynowych i planowanej lokalizacji, opracowanie projektu techniczno-organizacyjnego magazynu dystrybucyjnego 

WGRO logo 40Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
Optymalne zagospodarowanie przestrzeni boksów handlowych w halach spożywczych na paltformie komunikacyjnej

Unilever logo 70Unilever Polska S.A. Oddział Żywności
Koncepcja techniczno-organizacyjna zagospodarowania magazynów. Projekt obejmował: ustalenie grup asortymentowych, oracowanie programów przyjęć, składowania, kompletacji i wydań z magazynów.

ShopLine logo 40Shop Line Sp. z o.o.
Projekt procesów magazynowych, projekt zagospodarownia techniczno-organizacyjnego ze wskazaniem wyposażenia i urządzeń oraz oszacowaniem nakładów inwestycyjnych

Prochem logo 40Prochem S.A.
Koncepcja technologiczna modernizacji obiektów magazynowych. Opracowanie programów magazynowych w zakresie:przyjęć, składowania, kompletacji i wydań.

PortGliwice logo 40Śląskie Centrum logistyki S.A.
Analiza rynku powierzchni magazynowych  na terenie Gliwic i na Górnym Śląsku.

PortGdynia logo 60Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Wariantowy projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu i budowy obiektów magazynowych wysokiego składowania na terenie Portu Zachodniego w Porcie Gdynia.

PolmosLublin logo 60Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS Sp. z o.o.
Koncepcja techniczno-organizacyjna zagospodarowania magazynu oraz racjonalizacja procesu wysyłek wyrobów gotowych. 

NTT System logo 40NTT System S.A.
Koncepcja techniczno-organizacyjna magazynu oraz audyt logistyczny w obszarze zarządzania zapasami

Kompania-Piwowarska logo 60Kompania Piwowarska S.A.
Koncepcja lokalizacji nowej linii rozlewniczej z uwzględnieniem organizacji logistyki na terenie Browaru Poznań. Opracowanie wariantów lokalizacji linii produkcyjnej oraz technologii transportu wewnętrznego.

Aluminium-Konin logo 40Aluminium Konin - Impexmetal S.A.
Koncepcja techniczno-organizacyjna magazynu. Weryfikacja i modernizcja procesu technologicznego w zakresie przyjęć, składowania, kompletacji i wydań, projekt zagospodarowania przestrzeni magazynu.

Install-Fittings logo 60IBP Installfittings Sp. z o.o.
Koncepcja techniczno-organizacyjna magazynu oraz organizacja sieci dystrybucji(identyfikacja przepływów towarowych oraz tras przewozowych, analiza procesowa przepływów towarowych i informacyjnych).


text=pobierz plik pdf

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania