ProjMag grafika

Projektowanie magazynów i centrów dystrybucji - zakres prac

Poniżej przedstawiono  pełny zakres  prac koncepcji technologiczno-organizacyjnej magazynu, centrum dystrybucyjnego:

 • Ustalenie grup asortymentowych (przechowalniczych).
 • Opracowanie programów magazynowania w zakresie przyjęć, składowania i wydań z magazynu.
 • Ustalenie procesu technologicznego magazynowania w zakresie przyjęć, składowania, kompletacji i wydań z magazynu:
  1. technologia procesu magazynowania
  2. identyfikacja ogniw przepływu towarów i dokumentów
  3. identyfikacja stref funkcjonalnych magazynu.
  4. Ustalenie wymaganych pojemności stref magazynu na podstawie zakładanych wielkości:
   1. zapasów w składowaniu,
   2. potoków materiałowych w fazach przyjęcia i wydania. 
 • Zagospodarowanie technologiczno-organizacyjne przestrzeni magazynu według przyjętej technologii magazynowania.
 • Opracowanie wytycznych wykorzystania automatycznej identyfikacji  (ADC) w magazynie.
 • Zwymiarowanie procesu magazynowania i określenie:
  1. ilości niezbędnego wyposażenia,
  2. wielkości wymaganego zatrudnienia.
 • Opracowanie specyfikacji technologicznego wyposażenia magazynu:
  1. wykaz zastosowanych urządzeń i ich parametrów technicznych,
  2. oszacowanie wielkości nakładów inwestycyjnych na wyposażenie technologiczne.
 • Wskaźnikowa ocena przyjętego rozwiązania.
 • Opracowanie wytycznych branżowych.

Koncepcję przygotowujemy w wersji jednowariantowej lub wielowariantowej,
a szczegółowy zakres prac jest każdorazowo uzgadniany z Klientem na etapie ofertowania i podpisywania umowy.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania