Logo

Projektowanie magazynów i centrów dystrybucji - zakres prac

Poniżej przedstawiono  pełny zakres  prac koncepcji technologiczno-organizacyjnej magazynu, centrum dystrybucyjnego:

Koncepcję przygotowujemy w wersji jednowariantowej lub wielowariantowej,
a szczegółowy zakres prac jest każdorazowo uzgadniany z Klientem na etapie ofertowania i podpisywania umowy.

© Instytut Logistyki i Magazynowania