Logo

Projektowanie magazynów i centrów dystrybucji

Doświadczenie naszych specjalistów pozwala na dobór optymalnych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych uwzgledniających specyfikę obrotu towarowego oraz składowanego zapasu magazynowego.

Szacujemy, że w wyniku realizacji koncepcji technologiczno-organizacyjnej magazynu nasi Klienci mogą:

 button korzysci

 


Usługa Instytutu Logistyki i Magazynowania  skierowana do przedsiębiorców mający na celu dobór efektywnej technologii magazynowania i organizacji pracy magazynu, centrum dystrybucji. Nowoczesny magazyn, centrum dystrybucji jest ważnym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw.
Wybór odpowiedniej technologii, organizacji magazynu ma decydujący wpływ na sprawną i efektywną realizację procesu magazynowania. W projektach stosujemy innowacyjne rozwiązania oparte o najnowsze technologie, urządzenia oraz systemy informatyczne.

 button opis

 


 Podstawowy zakres prac realizowanych w ramach projektowania magazynów , centrów dystrybucji  przedstawiono w rozszerzeniu opisu. Nasze prace realizujemy dwuetapowo:

 

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania