warsztaty transportowe

Warsztaty transportowe - 11 października 2011  Sopot


Na trzecim już spotkaniu,  mieli Państwo możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i kierunkami rozwoju transportu w Europie oraz praktycznymi rozwiązaniami wypracowanymi w europejskich projektach.
W programie znalazł się między innymi blok poświęcony przewozom intermodalnym. Na spotkanie zaprosiliśmy czołowych przedstawicieli  operatorów  intermodalnych w Polsce, którzy przedstawili korzyści płynące z korzystania z tego typu usług. Pokazane zostały także wybrane najlepsze przykłady wykorzystania transportu intermodalnego przez polskie przedsiębiorstwa. W dalszej części programu znalazła się prelekcja o możliwościach rozwoju przewozów intermodalnych i szczegółowa analiza związana z kosztami i czasem przewozów na wybranych trasach, jako wynik prac projektu TransBaltic oraz przykład wykorzystania transportu intermodalnego przez producenta o międzynarodowym zasięgu.


Ponadto zaprezentowano  także innowacyjne działania i koncepcje związane z organizowaniem przewozów przy wykorzystaniu transportu drogowego. Przedstawione zostały również wyniki wdrożenia narzędzia T-Scale umożliwiającego współpracę niezależnych podmiotów gospodarczych przy organizacji procesów transportowych. Wdrożenie to pozwala na optymalizację kosztów transportu, usprawnia komunikację, planowanie oraz umożliwia zrównoważone wykorzystanie zasobów przedsiębiorstw.

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania