Logo

Warsztaty transportowe - 5 czerwca 2012  Katowice


Na kolejnym już spotkaniu transportowym, mieli Państwo możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i kierunkami rozwoju transportu intermodalnego w Polsce oraz rozwiązaniami wypracowanymi w europejskich projektach. W trakcie spotkania swoimi bogatymi doświadczeniami podzieli się z Państwem praktycy biznesu  jak i  konsultanci z Instytutu Logistyki i Magazynowania.

W programie między innymi znalazła się prezentacja rozwiązania transportowego Baltic Rail AS - transportu kontenerów na trasie Koper - Dąbrowa Górnicza.  To  nowe połączenie intermodalne jest konkurencyjne, zarówno cenowo jak pod względem terminów dostaw w stosunku do przewozów kontenerowych realizowanych poprzez porty w Hamburgu lub Gdańsku, szczególnie dla odbiorców z południowej Polski. Nowo uruchomione połączenie jest wstępem do dalszej ekspansji firmy. Niedawno uruchomiono regularne pociągi intermodalne z Dąbrowy Górniczej do terminali kontenerowych portów Trójmiasta a w najbliższej przyszłości planuje się uruchomienie kolejnych relacji łączących Śląsk z Kijowem, Moskwą i Tallinem. Ambitne plany inwestycyjne firmy świadczą o wzrastającym potencjale rynkowym transportu intermodalnego w Polsce.

W trakcie warsztatów uczestnicy mięli także okazję zapoznania się z innowacyjnymi projektami organizowanymi przez  Śląskie Centrum Logistyczne. Spółka ta oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie logistyki i transportu, zapewniając nowatorskie rozwiązania i zarządzanie zaawansowanymi projektami logistycznymi. Śląskie Centrum Logistyki SA rozpoczęło działalność w roku 1989 jako Śląski Wolny Obszar Celny, spółka powołana do utworzenia i organizowania Wolnego Obszaru Celnego oraz zarządzania i administrowania portami w Gliwicach i Kędzierzynie-Koźlu.

W dalszej części programu przedstawiono możliwości rozwoju przewozów intermodalnych na przykładzie szczegółowej analizy kosztów i czasu przewozów na wybranych trasach z Dalekiego Wschodu do Polski. Prace te są rezultatem działań realizowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach projektu TransBaltic. Temat intermodalności był kontynuowany podczas prezentacji najlepszych praktyk dotyczących praktycznego zastosowania alternatywy dla transportu drogowego. Przykłady te zostały zgromadzone w ramach projektu Flavia.

Ponadto zaprezentowane zostały innowacyjne działania i koncepcje związane z organizowaniem przewozów przy wykorzystaniu transportu drogowego. Przedstawione zostały wyniki wstępnego wdrożenia narzędzia T-Scale umożliwiającego współpracę niezależnych podmiotów gospodarczych (załadowców i usługodawców) przy organizacji wspólnych procesów transportowych. Wdrożenie to pozwala na optymalizację kosztów transportu, usprawnia komunikację, planowanie oraz umożliwia zrównoważone wykorzystanie zasobów przedsiębiorstw. Istotnym zagadnieniem dla przedsiębiorstw zainteresowanych przewozami kontenerowymi jest możliwość wykorzystania narzędzia do konsolidacji dostaw kontenerów przez konsorcja drobnych firm w celu uzyskania korzystniejszych warunków przewozu od towarzystw żeglugowych i operatorów transportu intermodalnego.

Spotkanie umożliwiło nie tylko prezentację możliwości rozwoju w oparciu o przewozy intermodalne lecz pozwoliło na nawiązanie współpracy z władzami lokalnymi, przedstawicielami kolei i terminali intermodalnych w zakresie wsparcia rozwoju transportu intermodalnego oraz rozpoczęcie dyskusji odnośnie regionalnych celów i korzyści wynikających z możliwości wykorzystania transportu intermodalnego w regionie i przesunięcia przepływów towarowych z transportu drogowego na kolej.

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania