Logo

Forum - 18 maja 2011  Warszawa


 W pierwszej części konferencji przedstawiono podsumowanie i wyniki prac Projektów KASSETTS oraz DiSCwise, których zadaniem jest opracowanie rozwiązania (komunikacyjnego) umożliwiającego efektywną współpracę przedsiębiorstw posiadających potrzeby transportowe celem redukcji kosztów przy zwiększeniu częstotliwości dostaw (Marcin Hajdul, ILiM).


Zaprezentowano korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązania KASSETTS zarówno dla użytkowników transportu (koszty, częstotliwość) jak i dostawców usług transportowych (współczynnik wykorzystania ładowności) wynikających z wdrożenia proponowanej koncepcji. Praktyczne przykłady wdrożenia rozwiązań opracowanych w ramach projektu przedstawiono podstawie Grupy Neuca (Violetta Suwałowska, Farmada Transport). Prezentacjom towarzyszyła ożywiona dyskusja, jak i składane na gorąco propozycje rozszerzenia współpracy w zakresie optymalizacji transportu wśród firm uczestników spotkania! Pojawiła się również opcja rozszerzenia projektu i przeprowadzenia badania na próbie firm – uczestników Forum Podażowego. Uczestnicy wyrazili chęć udziału we wspólnym badaniu. W związku z powyższym rozesłane do Państwa zostaną proste ankiety celem pozyskania podstawowych informacji.


Liczymy na Państwa czynny udział w tym wydarzeniu oraz w imieniu ILiM zapraszamy do współpracy w ramach projektów KASSETTS (transport drogowy) oraz DiSCwise (transport intermodalny). W kolejnej części przekazano najnowsze informacje dotyczące wydarzeń związanych z ECR Polska, o konferencjach i przebiegu prac innych grup (w tym projektu pilotowego CPC - Wspólnej Karty Produktu). Od raportu nt. prac wokół „wydajności rozładunków” doszliśmy dyskusją do „analizy łańcucha dostaw end-to-end” (co będzie rozwijane w ramach grupy roboczej), poprzez temat polskiego myta (Paweł Rymarowicz, Raben) i charakterystyki sieci dystrybucji (Jerzy Markow, DB Schenker) doszliśmy do analiz kosztowych transportu intermodalnego w dystrybucji FMCG w Polsce i krajach ościennych (Marcin Hajdul, ILiM, temat będzie kontynuowany i pogłębiany).


Następnie zaczęliśmy nowy blok tematyczny w działalności Forum Podażowego ECR Polska – dotyczący wspólnego prognozowania popytu i planowania podaży, określany również roboczo „demand-driven supply chain”.

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania