Projektowanie centrów logistycznych

Centra logistyczne są zorganizowanymi węzłami sieci logistycznych skupiającymi różnorodną infrastrukturę logistyczną wykorzystywaną przez operatora świadczącego usługi logistyczne.

Instytut jako ośrodek naukowo-badawczy, od ponad 15 lat prowadzi prace teoretyczne i implementacyjne w zakresie centrów logistycznych gromadząc w tym czasie zasoby wiedzy i unikalne kompetencje.wiecej ico


Potencjalne korzyści dla Klienta z realizacji prac jest przekazanie wiedzy, kompetencji i doświadczeń międzynarodowych w zakresie powstawania, funkcjonowania centrów logistycznych.wiecej ico


W zakresie projektowania centrów logistycznych przygotowujemy:

  • koncepcje lokalizacyjne,
  • studia wykonalności,
  • projekty zagospodarowania.wiecej ico

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania