ProjTrans grafika

Korzyści z wdrożenia 

Do głównych korzyści osiąganych w wyniku prac zrealizowanych w poszczególnych etapach projektu zaliczyć należy:

  • zwiększenie poprawności kodów pocztowych oraz nazw miejscowości i ulic w bazie teleadresowej,
  • identyfikację mocnych i słabych stron funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu transportowego,
  • reorganizację procesów transportowych wraz z opracowaniem koncepcji przepływu informacji,
  • oszacowanie kosztów funkcjonowania sieci dostaw we wskazanych wariantach,
  • zaprojektowanie algorytmu planowania i łączenia tras dostaw do punktów sprzedaży wraz z doborem pojazdu,
  • skuteczne zarządzanie i monitorowanie realizowanych działań,
  • zwiększenie wydajności realizowanych procesów transportowych, np. zwiększenie wskaźnika wykorzystania ładowności nawet do 30%,
  • racjonalizacja kosztów transportu - redukcja kosztów transportu o 10 - 30%,
  • wypracowanie najkorzystniejszego modelu rozliczania usług transportowych,
  • poprawa poziomu obsługi klienta.


Prace w zakresie usprawniania systemów transportowych są realizowane w firmach produkcyjnych, usługowych jak i produkcyjno – usługowych, realizujących przewozy z wykorzystaniem własnego taboru lub korzystających z usług zewnętrznych przewoźników drogowych oraz kolejowych.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania