Logo

Korzyści z wdrożenia 

Do głównych korzyści osiąganych w wyniku prac zrealizowanych w poszczególnych etapach projektu zaliczyć należy:


Prace w zakresie usprawniania systemów transportowych są realizowane w firmach produkcyjnych, usługowych jak i produkcyjno – usługowych, realizujących przewozy z wykorzystaniem własnego taboru lub korzystających z usług zewnętrznych przewoźników drogowych oraz kolejowych.

© Instytut Logistyki i Magazynowania