Logo

Podstawowe informacje o usłudze


Autorska metodyka analizy i racjonalizacji procesów transportowych  powstała na bazie wieloletnich doświadczeń consultingowych, szkoleniowych i wdrożeniowych zespołu ekspertów zajmujących się zarządzaniem transportem  oraz projektowaniem sieci dystrybucji w Instytucie Logistyki i Magazynowania.
Transport w znaczący sposób wpływa na sprawne funkcjonowanie całego systemu logistycznego firmy oraz stanowi jeden z kluczowych elementów sieci dystrybucji. Efektywna i skuteczna organizacja procesów transportowych w przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów logistycznych oraz na podniesienie standardu obsługi Klienta. Szczególnie istotne jest określenie zapotrzebowania na środki transportu – własne lub wynajęte, wybór optymalnej kosztowo metody przewozu – np. transportem drogowym, kolejowym, morskim lub intermodalnym. Kolejnym wyzwaniem dla osób zarządzających transportem jest wyznaczenie optymalnej liczby i lokalizacji punktów przeładunkowych.
Warto także pamiętać o właściwym wyborze i wdrożeniu narzędzi informatycznych umożliwiających realizację codziennych zadań transportowych, takich jak zarządzanie zleceniami, monitorowanie środków transportu czy też komunikacją z kierowcami. Dodatkowo należy podkreślić, że efektywna organizacja procesów transportowych jest także związana z przestrzeganiem obowiązujących regulacji prawnych dla różnych gałęzi transportu dotyczących czasu pracy, przewozu towarów szybko psujących się, niebezpiecznych czy ponadgabarytowych.
Prace związane projektowaniem i usprawnianiem systemów transportowych przebiegają kilkuetapowo:

 i są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Prowadzone w ramach poszczególnych etapów prace analityczne i projektowe wspierane są poprzez wykorzystanie odpowiednio dobranych narzędzi IT:

© Instytut Logistyki i Magazynowania