Przebieg procesu certyfikacji, zakres tematyczny


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura BPMN według  normy ISO/IEC 19510:2013
Źródło: ISO/IEC/19510:2013 Information technology –  Object Management Group Business Process Model and Notation

 

Warunkiem przyznania Certyfikatu „Junior BPMN 2.0” jest uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu z wiedzy. Celem Certyfikatu Junior BPMN 2.0. jest weryfikacja sprawnego posługiwania się podstawowymi konstrukcjami BPMN 2.0. Osoba posiadająca ten certyfikat powinna prawidłowo interpretować i umieć samodzielnie zamodelować procesy zgodnie z „poziomem opisowym” (Descriptive conformance) wg BPMN 2.0. plus zdarzenia przerywające z poziomu analitycznego.


Wymagania programowe certyfikatu całkowicie są zawarte w specyfikacji BPMN. Dodatkowo, w celu uzupełnienia wiedzy, możemy zarekomendować następujące pozycje:


1) Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Szymon Drejewicz, ISBN: 978-83-246-3403-3, Rok wydania: 2011
2) Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce. Bartłomiej Gawin, Bartosz Marcinkowski, ISBN: 978-83-246-5141-2, Rok wydania: 2013

Uwaga: wszelkie informacje zawarte w w/w publikacjach  należy weryfikować ze specyfikacją, która jest jedynym w pełni wiarygodnym źródłem i jedyną podstawa do otrzymania certyfikatu.


Metoda weryfikacji: (do uzupełnienia po ustaleniu)
1.    10 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Do każdego pytania są cztery możliwe warianty odpowiedzi.
2.    4 pytania otwarte, wymagające krótkiej odpowiedzi opisowej.


Dla uzyskania wyniku pozytywnego z danego egzaminu konieczne jest uzyskanie średniej oceny z obu części egzaminu 60% punktów możliwych do zdobycia. Jednakże: UZYSKANIE OCENY NIŻSZEJ NIŻ 50%, Z KTÓREJKOLWIEK Z CZĘŚCI OZNACZA WYNIK NEGATYWNY EGZAMINU.
Czas egzaminu: 60 minut.


Informację o wyniku każdego egzaminu Centrum Transferu Wiedzy przedstawia w skali dwustopniowej (wynik pozytywny lub negatywny).

 

Przebieg procesu certyfikacji:

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania