Przegląd stanu regałów magazynowych "Bezpieczny magazyn"

Przegląd stanu regałów magazynowych "Bezpieczny magazyn"

Zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy pracodawca ponosi "Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy oraz ochronę zdrowia i życia pracowników poprzez utrzymanie maszyn i urządzeń w stanie zapewniającym bezpieczne warunki pracy". Dotyczy to również regałów, których eksploatacja stwarza określone zagrożenia.

Przeprowadzane okresowo przeglądy stanu regałów wolnostojących obejmujące:

  • pomiar odchylenia słupów regałów od pionu,
  • ocenę jakości elementów regałów,
  • ocenę stanu posadzki w rejonie stóp regałów,

pozwalają na identyfikację potencjalnych zagrożeń i ustalenie działań niezbędnych do ich eliminacji.
Efektem przeprowadzanych przez Instytut okresowych przeglądów stanu technicznego eksploatowanych regałów jest wzrost bezpieczeństwa pracy w magazynie.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania