Geomarketing


Analizy przestrzenne - istotny element optymalizacji sieci dystrybucji
Przedsiębiorstwa posiadają ogromne ilości danych do analizy. W trakcie analiz biznesowych i przygotowywania raportów generowane są obszerne zestawienia tabelaryczne, wsparte wizualizacjami w postaci wykresów oraz diagramów.  Działając w ten sposób nie zdajemy sobie  sprawy, że większość informacji ma swoje odniesienie przestrzenne, dzięki czemu możliwa jest wizualizacji danych na mapie. Lokalizacje związane z działalnością przedsiębiorstwa są niezwykle ważne przy podejmowaniu decyzji biznesowych.


Geomarketing jest rozwiązaniem wspierającym prowadzenie przestrzennych analiz biznesowych. Pozwala on w przejrzysty i bardzo czytelny sposób raportować i wizualizować działalność firmy, zarówno w układzie bieżącym, jak i planowanym.USŁUGI W RAMACH GEOMARKETINGU


Analiza geomarketingowa pozwala na efektywną ocenę działań przedsiębiorstwa i może być wsparciem przy podejmowaniu decyzji w zakresie optymalizacji sieci dystrybucji.
Przestrzenne analizy biznesowe znajdują swoje zastosowanie na poszczególnych etapach projektowania optymalnego modelu sieci dystrybucji.

 

 


Na wszystkich etapach realizacji analiz przestrzennych pod uwagę brane są założenia i warunki brzegowe funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz strategia jego działania.


KORZYŚCI

Geomarketing pozwala na efektywne wykorzystanie danych przestrzennych w celu przeprowadzenia analiz biznesowych. Usługi geomarketingowe są wsparciem w procesie optymalizacji sieci dystrybucji i pozwalają m.in. na:

 

  • • Zwiększenie trafności decyzji biznesowych dzięki wieloaspektowej wizualizacji danych

Wizualizacja na mapie danych charakteryzujących działalność firmy daje szerokie spektrum wnioskowania m.in. w zakresie oceny obszarów o największym potencjale sprzedaży, magazynów obsługujących największe przepływy towarowe, terenów dających możliwość zapewnienia najszybszej reakcji w zakresie realizacji dostaw. 

  • • Optymalizację planowania tras

Zwizualizowanie siatki klientów oraz obecnego układu lokalizacyjnego magazynów firmy pozwala na odkrycie potencjału optymalizacji obecnego przypisania klientów do magazynów w zakresie realizacji dostaw. Wskazanie magazynów, z jakich powinni być obsługiwani klienci  umożliwia zwiększenie efektywności planowania tras i daje możliwość obniżenia kosztów transportu.

  • • Ocenę obecnych obszarów sprzedażowych oraz odkrycie potencjału nowych rynków zbytu

Wizualizacja aktualnych obszarów sprzedażowych, z jednej strony pozwoli wskazać regiony o największym znaczeniu dla generowania całkowitej wartości sprzedaży, z drugiej strony ujawni tzw. „białe plamy” czyli obszary, gdzie istnieje możliwość rozwoju nowych rynków zbytu.

  • • Wskazanie optymalnej lokalizacji magazynów firmy

Analiza przestrzenna realizowana przy założeniu obecnego ulokowania geograficznego klientów oraz warunku nieprzekraczania założonego czasu dotarcia do poszczególnych punktów wskaże, którzy klienci mogą nie zostać obsłużeni w przyjętym czasie. Narzędzia typu GIS dadzą możliwość wskazania optymalnych lokalizacji magazynowych i wygenerowania alternatywnych wariantów sieci dystrybucji.STOSOWANE NARZĘDZIA

  • • Narzędzia GIS do wizualizacji i analizy przestrzennej danych biznesowych


Zakres usług geomarketingowych dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów i realizujemy je przy ścisłej współpracy.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania