Logo

Geomarketing


Analizy przestrzenne - istotny element optymalizacji sieci dystrybucji
Przedsiębiorstwa posiadają ogromne ilości danych do analizy. W trakcie analiz biznesowych i przygotowywania raportów generowane są obszerne zestawienia tabelaryczne, wsparte wizualizacjami w postaci wykresów oraz diagramów.  Działając w ten sposób nie zdajemy sobie  sprawy, że większość informacji ma swoje odniesienie przestrzenne, dzięki czemu możliwa jest wizualizacji danych na mapie. Lokalizacje związane z działalnością przedsiębiorstwa są niezwykle ważne przy podejmowaniu decyzji biznesowych.


Geomarketing jest rozwiązaniem wspierającym prowadzenie przestrzennych analiz biznesowych. Pozwala on w przejrzysty i bardzo czytelny sposób raportować i wizualizować działalność firmy, zarówno w układzie bieżącym, jak i planowanym.



USŁUGI W RAMACH GEOMARKETINGU


Analiza geomarketingowa pozwala na efektywną ocenę działań przedsiębiorstwa i może być wsparciem przy podejmowaniu decyzji w zakresie optymalizacji sieci dystrybucji.
Przestrzenne analizy biznesowe znajdują swoje zastosowanie na poszczególnych etapach projektowania optymalnego modelu sieci dystrybucji.

 

 


Na wszystkich etapach realizacji analiz przestrzennych pod uwagę brane są założenia i warunki brzegowe funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz strategia jego działania.


KORZYŚCI

Geomarketing pozwala na efektywne wykorzystanie danych przestrzennych w celu przeprowadzenia analiz biznesowych. Usługi geomarketingowe są wsparciem w procesie optymalizacji sieci dystrybucji i pozwalają m.in. na:

 

Wizualizacja na mapie danych charakteryzujących działalność firmy daje szerokie spektrum wnioskowania m.in. w zakresie oceny obszarów o największym potencjale sprzedaży, magazynów obsługujących największe przepływy towarowe, terenów dających możliwość zapewnienia najszybszej reakcji w zakresie realizacji dostaw. 

Zwizualizowanie siatki klientów oraz obecnego układu lokalizacyjnego magazynów firmy pozwala na odkrycie potencjału optymalizacji obecnego przypisania klientów do magazynów w zakresie realizacji dostaw. Wskazanie magazynów, z jakich powinni być obsługiwani klienci  umożliwia zwiększenie efektywności planowania tras i daje możliwość obniżenia kosztów transportu.

Wizualizacja aktualnych obszarów sprzedażowych, z jednej strony pozwoli wskazać regiony o największym znaczeniu dla generowania całkowitej wartości sprzedaży, z drugiej strony ujawni tzw. „białe plamy” czyli obszary, gdzie istnieje możliwość rozwoju nowych rynków zbytu.

Analiza przestrzenna realizowana przy założeniu obecnego ulokowania geograficznego klientów oraz warunku nieprzekraczania założonego czasu dotarcia do poszczególnych punktów wskaże, którzy klienci mogą nie zostać obsłużeni w przyjętym czasie. Narzędzia typu GIS dadzą możliwość wskazania optymalnych lokalizacji magazynowych i wygenerowania alternatywnych wariantów sieci dystrybucji.



STOSOWANE NARZĘDZIA


Zakres usług geomarketingowych dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów i realizujemy je przy ścisłej współpracy.

© Instytut Logistyki i Magazynowania