Geomarketing - zakres usług


Analiza geomarketingowa pozwala na efektywną ocenę działań przedsiębiorstwa i może być wsparciem przy podejmowaniu decyzji w zakresie optymalizacji sieci dystrybucji. Przestrzenne analizy biznesowe znajdują swoje zastosowanie na poszczególnych etapach projektowania optymalnego modelu sieci dystrybucji.Wizualizacja danych biznesowych:
•    Analiza lokalizacji klientów i magazynów
•    Klasyfikacja wg analizy ABC
•    Poszukiwanie potencjalnych rynku zbytu


Budowa nowych obszarów sprzedażowych:
•    Stworzenie optymalnej struktury sieci dystrybucji
•    Nowe przypisanie klientów
•    Zwiększenie dostępności czasowej

Analizę obszarów pokrycia:
•    Określenie zasięgu działania magazynu
•    Analiza dostępności klientów
•    Wspomaganie decyzji o lokalizacji nowego magazynu

Analizę lokalizacji magazynu:
•    Wskazanie potencjalnych lokalizacji magazynowych tzw. „biała kartka”
•    Relokacja i ocena obecnych lokalizacji magazynów
•    Analiza różnych wariantów sieci dystrybucji


Na wszystkich etapach realizacji analiz przestrzennych pod uwagę brane są założenia i warunki brzegowe funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz strategia jego działania.

  Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania