Geomarketing - korzyści


Geomarketing pozwala na efektywne wykorzystanie danych przestrzennych w celu przeprowadzenia analiz biznesowych. Usługi geomarketingowe są wsparciem w procesie optymalizacji sieci dystrybucji i pozwalają m.in. na:


•    Zwiększenie trafności decyzji biznesowych dzięki wieloaspektowej wizualizacji danych
Wizualizacja na mapie danych charakteryzujących działalność firmy daje szerokie spektrum wnioskowania m.in. w zakresie oceny obszarów o największym potencjale sprzedaży, magazynów obsługujących największe przepływy towarowe, terenów dających możliwość zapewnienia najszybszej reakcji w zakresie realizacji dostaw. 

•    Optymalizację planowania tras
Zwizualizowanie siatki klientów oraz obecnego układu lokalizacyjnego magazynów firmy pozwala na odkrycie potencjału optymalizacji obecnego przypisania klientów do magazynów w zakresie realizacji dostaw. Wskazanie magazynów, z jakich powinni być obsługiwani klienci  umożliwia zwiększenie efektywności planowania tras i daje możliwość obniżenia kosztów transportu.

•    Ocenę obecnych obszarów sprzedażowych oraz odkrycie potencjału nowych rynków zbytu
Wizualizacja aktualnych obszarów sprzedażowych, z jednej strony pozwoli wskazać regiony o największym znaczeniu dla generowania całkowitej wartości sprzedaży, z drugiej strony ujawni tzw. „białe plamy” czyli obszary, gdzie istnieje możliwość rozwoju nowych rynków zbytu.

•    Wskazanie optymalnej lokalizacji magazynów firmy
Analiza przestrzenna realizowana przy założeniu obecnego ulokowania geograficznego klientów oraz warunku nieprzekraczania założonego czasu dotarcia do poszczególnych punktów wskaże, którzy klienci mogą nie zostać obsłużeni w przyjętym czasie. Narzędzia typu GIS dadzą możliwość wskazania optymalnych lokalizacji magazynowych i wygenerowania alternatywnych wariantów sieci dystrybucji.


Stosowane narzędzia: narzędzia GIS do wizualizacji i analizy przestrzennej danych biznesowych.


  Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania